Công văn 1313/TTg-KTN

Công văn 1313/TTg-KTN năm 2016 triển khai dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/TTg-KTN
V/v triển khai các dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016.

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (văn bản số 4356/UBND-QLĐTư ngày 14 tháng 6 năm 2016, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản s 1335/BXD-HTQT ngày 01 tháng 7 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 306/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11 tháng 7 năm 2016), Tài chính (văn bản s 9642/BTC-ĐT ngày 13 tháng 7 năm 2016), Ngoại giao (văn bản số 1414/BNG-BTKAPEC2017-m ngày 04 tháng 7 năm 2016) và Văn hóa, Th thao và Du lịch (văn bản s 2479/BVHTTDL-HTQT ngày 29 tháng 6 năm 2016) về việc triển khai các dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ cp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại văn bản nêu trên, cho phép thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 42 và điểm c khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm; chỉ đạo thực hiện không để xảy ra tiêu cực, thất thoát lãng phí, bảo đảm chất lượng và hoàn thành công tác đầu tư cơ sở vật chất trước khi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT, NG, VH, TT&DL
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, QHQT, V.III, Cục QT;
- Lưu: VT, KTN (3) Nghĩa

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính văn bản 1313/TTg-KTN
Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1313/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2016
Ngày hiệu lực27/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Lược đồ văn bản

Công văn 1313/TTg-KTN triển khai dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1313/TTg-KTN triển khai dự án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1313/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành27/07/2016
        Ngày hiệu lực27/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             • 27/07/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/07/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực