Công văn 1531/TTg-CN 2017 nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải tuyến luồng đường thủy nội địa

Công văn 1531/TTg-CN

Công văn 1531/TTg-CN năm 2017 về gia hạn thời gian trình dự thảo Nghị định về quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và tuyến luồng đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1531/TTg-CN 2017 nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải tuyến luồng đường thủy nội địa


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1531/TTg-CN
V/v gia hạn thời gian trình dự thảo Nghị định ban hành quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và tuyến luồng đường thủy nội địa

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 10985/BGTVT-KCHT ngày 27 tháng 9 năm 2017) về việc gia hạn thời gian trình dự thảo Nghị định ban hành quy chế hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định ban hành quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa, trình Chính phủ theo quy định để triển khai thực hiện từ năm 2018 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, KGVX, NC, TH, V.I, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 1531/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1531/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2017
Ngày hiệu lực10/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(13/10/2017)

Download Công văn 1531/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1531/TTg-CN 2017 nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải tuyến luồng đường thủy nội địa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1531/TTg-CN 2017 nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải tuyến luồng đường thủy nội địa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1531/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành10/10/2017
        Ngày hiệu lực10/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (13/10/2017)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1531/TTg-CN 2017 nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải tuyến luồng đường thủy nội địa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1531/TTg-CN 2017 nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải tuyến luồng đường thủy nội địa

             • 10/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực