Văn bản khác 13/BC-BTP

Báo cáo 13/BC-BTP năm 2017 kiến nghị không đưa Phòng công chứng vào danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Báo cáo 13/BC-BTP 2017 không chuyển Phòng công chứng thành công ty cổ phần 22/2015/QĐ-TTg


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/BC-BTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

BÁO CÁO

V/V KIẾN NGHỊ KHÔNG ĐƯA PHÒNG CÔNG CHỨNG VÀO TRONG DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2015/QĐ-TTG NGÀY 22/6/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thời gian qua, một số địa phương đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất đưa Phòng công chứng vào trong danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (Quyết định số 22). Bộ Tư pháp cũng nhận được một số đề nghị góp ý, phản ánh của các địa phương về vn đ nêu trên. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Theo Quyết định số 22 thì phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cphần là “...đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...”. Tuy nhiên, theo quy định của Luật công chứng thì “Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp...”. Như vậy, Phòng công chứng không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quyết định số 22.

Theo quy định của Luật công chứng thì Văn phòng công chứng được tổ chức theo mô hình công ty hợp danh, không quy định theo hình thức công ty cổ phần. Luật công chứng cũng quy định chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, theo đó trong trường hợp không cần thiết duy trì Phòng công chứng thì Sở Tư pháp lập Đề án chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật công chứng có quy định về mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc và trình tự, thủ tục chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng. Nghị định số 29 có hiệu lực từ ngày 01/5/2015.

Như vậy, theo quy định của Luật công chứng, Nghị định số 29 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì công chứng là hoạt động dịch vụ công, không phải là hoạt động kinh doanh, pháp luật cũng đã quy định Phòng công chứng thuộc đơn vị chuyển đổi thành Văn phòng công chứng theo mô hình công ty hp danh, không quy định chuyển đi Phòng công chứng thành công ty cổ phần. Do vậy, việc đưa các Phòng công chứng vào trong danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyn thành công ty c phn là không phù hợp với quy định của Luật công chứng. Tương tự vấn đề này, ngày 15/01/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại Công văn số 96/TTg-ĐMDN về phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Cà Mau chuyển thành Công ty cổ phần, tại điểm 2 nêu rõ: “Việc chuyển đi Phòng công chứng số 1 và Trung tâm dịch vụ bán đu giá tài sản (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp) hoạt động theo các hình thức khác thực hiện theo quy định của Luật công chứng, Lut đấu giá tài sản (sau khi được ban hành và có hiệu lực)”. Luật đấu giá tài sản tài sản đã được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực ngày 01/7/2017.

Từ những lý do trên, để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định của pháp luật, Bộ Tư pháp xin báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không đưa Phòng công chứng vào đối tượng chuyển thành công ty cổ phần khi đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ mà để Phòng công chứng thực hiện chuyển đổi thành Văn phòng công chứng theo quy định của Luật công chứng.

Trên đây là báo cáo, kiến nghị không đưa Phòng công chứng vào trong danh mục các đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành công ty cphần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước, Bộ Tư pháp xin báo cáo và kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (để b/c);
- Các Phó TTg CP (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (để p/h);
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/BC-BTP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu13/BC-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2017
Ngày hiệu lực12/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/BC-BTP

Lược đồ Báo cáo 13/BC-BTP 2017 không chuyển Phòng công chứng thành công ty cổ phần 22/2015/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Báo cáo 13/BC-BTP 2017 không chuyển Phòng công chứng thành công ty cổ phần 22/2015/QĐ-TTg
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu13/BC-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành12/01/2017
        Ngày hiệu lực12/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Báo cáo 13/BC-BTP 2017 không chuyển Phòng công chứng thành công ty cổ phần 22/2015/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Báo cáo 13/BC-BTP 2017 không chuyển Phòng công chứng thành công ty cổ phần 22/2015/QĐ-TTg

           • 12/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực