Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2015 tăng cường thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về gia đình cho thanh niên do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2015 bồi dưỡng kỹ năng sống kiến thức về gia đình cho thanh niên Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐNG, KIẾN THỨC VỀ GIA ĐÌNH CHO THANH NIÊN

Sự phát triển của thanh niên không những quan hệ đến vận mệnh của đất nước, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của dân tộc. Vì vậy, việc giáo dục, bồi dưỡng thanh niên thành những người có ích cho xã hội, trở thành “rường cột” của nước nhà là vấn đề hết sức quan trọng.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã nỗ lực, tích cực thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng về học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về gia đình cho thanh niên tỉnh nhà. Qua đó đã góp phần không nhỏ trong việc giúp thanh niên nâng cao ý chí vươn lên trong học tập, lao động và công tác, có phẩm chất tốt, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, có ý thức công dân, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng; thanh niên sống có nghĩa tình, luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác, nhiều tấm gương thanh niên vượt qua khó khăn của bản thân, gia đình để vươn lên thành những người hữu ích; không ít thanh niên dám đấu tranh quyết liệt với các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, tình hình thanh niên trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh phải chung tay bồi dưỡng, vun đắp cho tầng lớp đặc biệt quan trọng này, như: tình hình thanh niên vi phạm pháp luật còn cao; một bộ phận thanh niên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tương lai của bản thân và đất nước; tình trạng ly hôn trong độ tuổi thanh niên ngày càng cao...

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là do thanh niên thiếu kỹ năng sống (đó là khả năng hòa nhập, tương tác tạo ra hành vi lành mạnh, tích cực, khả năng thích nghi và hành vi tích cực cho phép cá nhân có khả năng đối phó hiệu quả với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày). Bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên cũng là một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và được Chủ tịch UBND tỉnh cụ thể hóa tại Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020 (phê duyệt kèm theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 09/5/2012). Theo đó, đến năm 2020, có ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc; hàng năm, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho ít nhất 50% thanh niên đến tuổi kết hôn.

Để đạt được chỉ tiêu trên, nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo cho sự phát triển của thanh niên tỉnh nhà,

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên do cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức và chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh tăng cường thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng sống cho đoàn viên, hội viên do mình quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chỉ đạo Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Trường Trung cấp Y tế, các cơ sở đào tạo và các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trang bị kiến thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình cho thanh niên.

3. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản, kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên.

4. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình tăng cường thực hiện công tác trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên của địa phương mình.

5. Căn cứ vào khả năng thu ngân sách hàng năm, Sở Tài chính, Phòng Tài chính các huyện, thị xã phân bổ nhiệm vụ chi hợp lý để các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

6. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh bám sát yêu cầu về nội dung và chỉ tiêu đã đề ra, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

7. Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Vụ CTTN Bộ Nội vụ;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Tỉnh đoàn;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Sở Nội vụ: 03 bản;
- Lưu: VT(V.H1-6.2)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2015
Ngày hiệu lực12/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2015 bồi dưỡng kỹ năng sống kiến thức về gia đình cho thanh niên Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2015 bồi dưỡng kỹ năng sống kiến thức về gia đình cho thanh niên Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành12/02/2015
        Ngày hiệu lực12/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2015 bồi dưỡng kỹ năng sống kiến thức về gia đình cho thanh niên Bình Phước

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2015 bồi dưỡng kỹ năng sống kiến thức về gia đình cho thanh niên Bình Phước

             • 12/02/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/02/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực