Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2017 về tổ chức triển khai tổng điều tra kinh tế do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tổ chức triển khai tổng điều tra kinh tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Để đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ theo nội dung yêu cầu của phương án và các quy trình áp dụng trong Tổng điều tra như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trong phạm vị ngành, lĩnh vực và địa phương mình quản lý theo đúng quy trình hướng dẫn thực hiện, nội dung của phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Trường hợp có sự thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã; yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực địa phương mình theo đúng nội dung tại Công văn số 7509/BKHĐTiTCTK ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực các cấp.

3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã, phường, thị trấn hoặc Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn (không thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng cho các địa bàn điều tra thuộc địa phương mình quản lý. Đối tượng tuyển dụng làm điều tra viên và tổ trưởng cần được chọn theo địa bàn điều tra; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo đúng hướng dẫn của phương án Tổng điều tra.

4. Cục Thống kê phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Trà Vinh,... mở đợt tuyên truyền sâu rộng phục vụ cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

5. Cục Thống kê là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra đảm bảo đúng với nội dung, yêu cầu. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã và đội ngũ điều tra viên, tổ trưởng trực tiếp tham gia công tác Tổng điều tra tại địa bàn đảm bảo thống nhất việc tổ chức thực hiện đồng bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát các nội dung, công việc theo phương án, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra. Sau khi kết thúc thu thập thông tin, tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra về Ban Chỉ đạo cấp trên đúng kế hoạch đề ra.

6. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có trách nhiệm hợp tác và cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

7. Cục trưởng Cục Thống kê; Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn; các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra thu thập tại địa phương, cơ sở trong thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu03/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2017
Ngày hiệu lực27/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 03/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tổ chức triển khai tổng điều tra kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tổ chức triển khai tổng điều tra kinh tế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu03/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýKim Ngọc Thái
        Ngày ban hành27/02/2017
        Ngày hiệu lực27/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tổ chức triển khai tổng điều tra kinh tế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 03/CT-UBND 2017 tổ chức triển khai tổng điều tra kinh tế

           • 27/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực