Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng ở khu vực nông thôn chưa có Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND công tác quản lý trật tự xây dựng khu vực nông thôn chưa có quy hoạch Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG Ở KHU VỰC NÔNG THÔN CHƯA CÓ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Trong những năm qua, việc đầu tư xây dựng ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh từng bước được tăng cường; việc tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng của các tổ chức, cá nhân và người dân ở khu vực nông thôn từng bước có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Ở một số khu vực nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng vẫn còn xảy ra tình trạng một số hộ dân lợi dụng việc không phải xin giấy phép xây dựng tổ chức cơi nới, mở rộng hoặc xây mới các công trình nhà ở, các công trình phụ trợ trên đất thuộc chủ quyền, nằm trong khu vực có thông báo thu hồi đất nhằm mục đích trục lợi khi nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với công tác giải phóng mặt bằng, tăng tổng mức mức đầu tư và kéo dài tiến độ thi công đối với các dự án xây dựng các công trình công cộng, các dự án phát triển kinh tế và phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh…

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên do một số hộ dân ở khu vực nông thôn không có ý thức chấp hành pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý trật tự xây dựng của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt chính quyền cấp xã không chặt chẽ, có lúc, có nơi còn có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý.

Trong thời gian tới, để khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý trật tự xây dựng ở nông thôn trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

1.1. Chỉ đạo Ủy ban nhân cấp xã tập lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư tập trung và các khu vực sản xuất phi nông nghiệp trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; Đối với các khu vực dân cư tập trung chưa có quy hoạch chi tiết ban hành ngay quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc làm cơ sở cho việc quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng;

Đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

1.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, nâng cao ý thức cộng đồng về trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

1.3. Tăng cường chỉ đạo, giám sát Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm và xử lý triệt để; không để xảy ra các hành vi xây dựng cơi nới, mở rộng nhà ở và các hạng mục phụ trợ ở nông thôn trong khu vực chưa có quy hoạch xây dựng thuộc dự án đã có thông báo và phương án đền bù nhằm mục đích trục lợi khi nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng. Kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân dưới quyền được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không kiểm tra, xử lý kịp thời hoặc dung túng, bao che cho các hành vi vi phạm trật tự xây dựng.

1.4. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong việc quản lý xây dựng trên địa bàn; Thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời.

2. Sở Xây dựng:

2.1. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn đối với các công chức phụ trách quản lý trật tự xây dựng tại các huyện, thị xã, thành phố; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác kiểm tra, xử lý và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

2.2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và công tác quản lý trật tự xây dựng; kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân được phân công, quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm trên địa bàn mình quản lý.

3. Đối với các Sở, ngành liên quan:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng trong lĩnh vực do mình quản lý; Phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ 06 tháng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2016
Ngày hiệu lực08/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND công tác quản lý trật tự xây dựng khu vực nông thôn chưa có quy hoạch Phú Thọ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND công tác quản lý trật tự xây dựng khu vực nông thôn chưa có quy hoạch Phú Thọ 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành08/04/2016
        Ngày hiệu lực08/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND công tác quản lý trật tự xây dựng khu vực nông thôn chưa có quy hoạch Phú Thọ 2016

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND công tác quản lý trật tự xây dựng khu vực nông thôn chưa có quy hoạch Phú Thọ 2016

              • 08/04/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/04/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực