Chỉ thị 06/CT-BGTVT

Chỉ thị 06/CT-BGTVT năm 2015 thực hiện chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-BGTVT chính sách quốc gia phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn trong giao thông


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA VIỆC LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trong những năm qua, ngành Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện nhiu hoạt động về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành, đặc biệt là các hoạt động nhằm ngăn chặn việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác gây hại đến sức khỏe của người sử dụng, đến gia đình, xã hi và đc biệt nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Để tăng cường thực hiện có hiệu quả Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách Quốc gia phòng, chống tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn ngành Giao thông vn tải thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến

a) Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác (sau đây gọi chung là rượu, bia) đối với sức khỏe, gia đình, xã hi và đặc biệt nguy hiểm khi tham gia giao thông.

b) Tuyên truyền, cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, đối với người tham gia giao thông nhằm nâng cao nhận thức của cng đồng, người điều khiển phương tiện tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chc, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ

a) Nghiêm cm sử dụng rượu, bia trước khi làm việc, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc và ngày trực, kể cả khi tổ chức hội nghị, tiếp khách.

b) Ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gương mẫu đi đầu thực hiện các quy định của pháp luật về nồng độ cồn; trước khi điều khiển phương tiện không được uống rượu, bia; đã ung rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

3. Các Sở Giao thông vận tải

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về nồng độ cn trong máu và khí thở của người điều khin phương tiện giao thông nhằm giảm tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia gây ra.

b) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về nồng đcn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông đặc biệt đi với lái xe kinh doanh vận tải.

4. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ngành Giao thông vận tải

a) Tuyên truyền, giáo dục, thông tin cho học sinh, sinh viên, học viên về tác hại của việc sử dụng rượu, bia; nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia vào các buổi sinh hoạt lớp và toàn trường.

b) Không bán rượu, bia trong trường học, căng tin, nhà ăn tập thể, ký túc xá; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn các hoạt động buôn bán, tiếp thị các sản phẩm rượu, bia.

5. Tổ chức thực hiện

a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm đưa nội dung phòng, chng tác hại của rượu, bia vào kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, đơn vị mình.

b) Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Đoàn Thanh niên Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyn, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng rượu, bia và quy định của Chỉ thị này.

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm đưa quy định về cm sử dụng rượu, bia nêu tại Mục 2 của Chỉ thị này vào nội quy, quy chế tiêu chun xét danh hiệu thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị và tổ chức tuyên truyn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Ủy ban ATGTQG;
- Các Bộ: Y tế; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông;
- Công đoàn GTVT VN; Đoàn TN Bộ GTVT;
- Các Vụ thuộc Bộ; Thanh tra Bộ; Ban PPP;
- Các Tổng cục, Cục, Viện thuộc Bộ GTVT;
- Các Sở GTVT, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam;
- Các Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ GTVT;
- Các Ban QLDA thuộc Bộ GTVT
;
- Các trường thuộc B
GTVT;
- Báo GT; Tạp chí GTVT; Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Lưu: VT, ATGT(5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-BGTVT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2015
Ngày hiệu lực03/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-BGTVT

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-BGTVT chính sách quốc gia phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn trong giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-BGTVT chính sách quốc gia phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn trong giao thông
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành03/04/2015
        Ngày hiệu lực03/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-BGTVT chính sách quốc gia phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn trong giao thông

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-BGTVT chính sách quốc gia phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn trong giao thông

             • 03/04/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/04/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực