Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai lụt bão tìm kiếm cứu nạn Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 19 tháng 4 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016

Tình hình thời tiết, thiên tai những năm gần đây diễn biến hết sức bất thường, phức tạp và ngày càng cực đoạn. Năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra nhiều đợt thiên tai, như: mưa lớn cục bộ, dông, lốc, lũ, sét, ảnh hưởng hoàn lưu bão, nắng nóng, rét hại đã gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản, các công trình hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết, thiên tai trong năm 2016 sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường; hiện tượng El Nino kéo dài sẽ có tác động rõ rệt đến thời tiết, nhiều hiện tượng thiên tai mang tính chất cục bộ tiếp tục diễn ra nhiều hơn như: giông, lốc, sét...

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020 và các Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 2039/CT-BNN-TCTL ngày 15/3/2016 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2016; Số 2569/CT-BNN-TCTL ngày 01/4/2016 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2016. Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai, triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống thiên tai, Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đôn đốc các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

- Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy chống thiên tai của tỉnh đôn đốc và kiểm tra việc xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai của địa phương; tham mưu kịp thời cho Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, UBND tỉnh về các phương án ứng phó với thiên tai.

- UBND cấp huyện, xã tổ chức xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai của địa phương năm 2016 và giai đoạn 2016-2020; rà soát, cập nhật bổ sung phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên địa bàn theo từng loại hình và cấp độ rủi ro thiên tai, báo cáo UBND cấp trên để tổng hợp, chỉ đạo. Tổ chức thực hiện thu Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn nộp về quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh theo quy định.

b) Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể và địa bàn phụ trách cho từng thành viên. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành, địa phương; làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu. Yêu cầu công việc này hoàn thành vào đầu Quý II/2016.

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai, đê điều, hồ đập; xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu cần bảo vệ, trên cơ sở đó chỉ đạo khắc phục, xử lý ngay các công trình có nguy cơ gây mất an toàn trước mùa mưa lũ, tổ chức khơi thông, giải phóng các vật cản trên các sông suối, ngòi; bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra công trình trước, sau lũ và tuần tra canh gác trong khi mưa lũ; chuẩn bị vật tư tại chỗ, bố trí lực lượng sẵn sàng huy động hộ đê, đập và giúp dân vùng hạ du sơ tán khi cần thiết; xây dựng phương án bảo vệ chi tiết, cụ thể, sát với thực tế cho tất cả các công trình; đối với hồ chứa phải xây dựng phương án tích nước hợp lý, tuyệt đối không tích nước đối với các hồ chứa không đảm bảo an toàn; huy động mọi nguồn lực của địa phương để chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trong mùa lũ, bão và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão. Trong đó yêu cầu:

- UBND các huyện, thành thị: Chỉ đạo, tổ chức lực lượng, kiểm tra, rà soát nghiêm ngặt việc bảo dưỡng, quản lý và quy trình vận hành đóng, mở các cống dưới đê và hồ chứa; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho đê, cống, đặc biệt các vị trí xung yếu; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê theo cấp báo động để phát hiện và xử lý sự cố công trình đê điều kịp thời ngay từ giờ đầu; đối với các khu vực xung yếu phải có phương án bảo vệ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân để chủ động chuẩn bị các điều kiện khi có sự cố xảy ra. Đảm bảo chế độ thông tin liên lạc thông suốt.

- UBND các huyện: Cẩm Khê, Tam Nông, Hạ Hòa và thành phố Việt Trì rà soát điều chỉnh, bổ sung phương án trọng điểm chống tràn đê và báo cáo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; UBND huyện Đoan Hùng triển khai các nhiệm vụ phòng, chống lũ sau đập thủy điện Thác Bà theo phương án đã được phê duyệt. Yêu cầu công việc này xong trước ngày 31/5/2016.

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên KTCT Thủy lợi Phú Thọ và các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác công trình thủy lợi: Kiểm tra, vận hành điều tiết các hồ chứa theo Quy trình đã được phê duyệt, bao gồm cả công tác vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo vận hành an toàn cho công trình và vùng hạ du; lập, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi (hồ, đập, cống, tràn, trạm bơm....) theo quy định. Thời gian hoàn thành xong trước 31/5/2016.

d) Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 theo kế hoạch.

e) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực ngành và địa phương quản lý, cụ thể:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, bảo vệ công trình thủy lợi; các hoạt động thăm dò khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản, cát sỏi trái phép, thực hiện không đúng quy trình khai thác gây ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ, mất an toàn công trình, đê điều, hồ đập, tính mạng tài sản của nhân dân.

- Chỉ đạo xử lý mọi hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê, bãi sông gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và khả năng thoát lũ trước ngày 31/5/2016.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thông tin, cảnh bảo tình hình thiên tai, lũ bão; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống ứng phó với thiên tai cho chính quyền cấp xã và cộng đồng, đặc biệt đối với các khu vực nguy hiểm và đối tượng dễ bị tổn thương.

- Chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng đê, kè, cống, công trình hồ đập, hệ thống tiêu thoát lũ và các công trình có liên quan đến đê điều đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ trước ngày 31/5/2016, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý các sự cố đã xảy ra trong mùa lũ trước và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố. Đối với công trình chưa hoàn thành, yêu cầu các nhà thầu thi công phải có phương án bảo đảm an toàn cho công trình, bố trí lực lượng trực ban để theo dõi và xử lý kịp thời sự cố khi có mưa bão, lũ xảy ra.

- Khi thiên tai, bão, lũ xảy ra: Tập chung chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện theo kế hoạch, phương án tham gia cứu hộ đê, hồ, đập và tìm kiếm cứu nạn kịp thời ngay từ giờ đầu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông thông suốt, an toàn trong sử dụng điện, đảm bảo an ninh trật tự, không để dịch bệnh trên vật nuôi và trên người lây lan trên diện rộng tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Công tác thăm hỏi, động viên, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống, hướng dẫn khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ phải đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả.

2. Thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công; chỉ đạo điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống do lũ, bão, thiên tai gây ra.

3. Đài phát thanh truyền hình, Báo Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc và các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, kiến thức về phòng chống thiên tai. Thông tin kịp thời các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình thiên tai, lũ bão và các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân, Hội chữ thập đỏ cấp tỉnh: Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão ở địa phương; tích cực tham gia và vận động tham gia công tác cứu trợ nhân đạo; thực hiện tiếp nhận và cấp phát các nguồn cứu trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách góp phần khắc phục nhanh hậu quả thiên tai trên địa bàn.

5. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh: Thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thiên tai; chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng để tham gia vào công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai, lụt, bão khi được sự huy động của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2016
Ngày hiệu lực19/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai lụt bão tìm kiếm cứu nạn Phú Thọ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai lụt bão tìm kiếm cứu nạn Phú Thọ 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành19/04/2016
        Ngày hiệu lực19/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai lụt bão tìm kiếm cứu nạn Phú Thọ 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác phòng chống thiên tai lụt bão tìm kiếm cứu nạn Phú Thọ 2016

           • 19/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực