Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2015 xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2015 xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 5 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và sau khi xem xét nội dung tham mưu của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Sở, Ban, ngành và địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 (có bản photo gửi kèm theo).

2. Xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

- Căn cứ văn bản số 494/UBND-TH ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị tiếp tục triển khai phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 do đơn vị quản lý. Trong đó, làm rõ số nợ đọng xây dựng cơ bản đã có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 và các khoản nợ khối lượng thực hiện đến thời hạn trên nhưng chưa có biên bản nghiệm thu.

Trước ngày 31 tháng 5 năm 2015, các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục nghiệm thu khối lượng đã thực hiện của các dự án tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 và báo cáo rõ các giải pháp xử lý về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh dự kiến phương án và lộ trình thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về khối lượng thực hiện các dự án do mình làm chủ đầu tư đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, những quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và những quy định trong Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để bảo đảm không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư công./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP và các PVP UBND tỉnh;
- Các Chuyên viên NCTH VP UBDN tỉnh;
- Lưu: VT, TH2b.
truongtx/CT01/150b

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2015
Ngày hiệu lực27/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2015 xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2015 xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Thái Nguyên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Ngọc Long
        Ngày ban hành27/05/2015
        Ngày hiệu lực27/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2015 xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Thái Nguyên

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2015 xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản Thái Nguyên

             • 27/05/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực