Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tăng cường trách nhiệm và hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước bảo đảm an toàn thực phẩm Phú Thọ 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 17 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Các văn bản pháp luật, tổ chức bộ máy quản lý, đội ngũ cán bộ từng bước được củng cố, kiện toàn. Vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp được nâng lên. Công tác phối hợp liên ngành được chú trọng hơn. Một số mô hình tiên tiến về bảo đảm ATTP được xây dựng và nhân rộng. Nhận thức về ATTP của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng đã có nhiều chuyển biến. Ngộ độc thực phẩm cơ bản được kiểm soát, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm ATTP đang đứng trước nhiều thách thức. Tình trạng ô nhiễm thực phẩm do tồn dư hóa chất độc hại ngoài danh mục cho phép hoặc trong danh mục nhưng vượt quá hàm lượng cho phép trong nuôi trồng, chế biến và bảo quản thực phẩm vẫn còn tồn tại. Thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn lưu thông trên thị trường. Nguyên nhân chính là do việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP của nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chưa nghiêm; năng lực của một số bộ phận trong hệ thống quản lý ATTP còn hạn chế; tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu sự phối hợp liên ngành trong quản lý ATTP ở một số ngành, địa phương dẫn tới chậm phát hiện, không kịp thời xử lý hoặc xử lý thiếu kiên quyết các vụ việc vi phạm ATTP; chưa kiểm soát được điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thủ công, quy mô hộ gia đình; chưa phát huy được vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; kinh phí chi cho công tác bảo đảm ATTP còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để khắc phục những tồn tại nêu trên và triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý ATTP theo đúng quy định từ Điều 65 đến Điều 70 Luật An toàn thực phẩm, Điều 23 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và các quy định của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện trách nhiệm được giao.

2. Các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các sở, ban, ngành liên quan:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về ATTP đối với các ngành hàng, cơ sở thực phẩm được phân công, quản lý chặt chẽ các vật tư liên quan đến ATTP, giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm và các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý ATTP; kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống.

- Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh của cộng đồng về ATTP.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ trong sản xuất, kinh doanh liên quan đến ATTP; biểu dương những gương tốt, đồng thời công bố công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm pháp luật về ATTP, nâng cao cảnh giác cho người tiêu dùng thực phẩm.

2.1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh: kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành ATTP của tỉnh và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm quản lý ATTP và cơ chế phối hợp trong công tác quản lý ATTP cho các sở, ngành và UBND các cấp; xây dựng quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác vận động và giám sát bảo đảm ATTP.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP để quản lý hiệu quả đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng và các ngành hàng được phân công quản lý. Siết chặt quản lý việc kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể - nhất là tại các khu công nghiệp, trường học, khu du lịch, lễ hội và các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao được tổ chức trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo, tổ chức quản lý và giám sát chất lượng nguồn nước hợp vệ sinh sử dụng trong sản xuất thực phẩm, ăn uống, sinh hoạt, trước mắt tập trung kiểm soát tốt chất lượng đối với nguồn nước cung cấp ở đô thị, các hệ thống cấp nước tập trung.

- Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Củng cố và nâng cao năng lực kiểm soát ATTP của ngành y tế tại tuyến huyện, tuyến xã. Xây dựng hệ thống kiểm nghiệm ATTP của ngành y tế theo hướng tập trung, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý ATTP trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm nông lâm, thủy hải sản theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Siết chặt quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản thực phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi. Tập trung quản lý chặt chẽ chất lượng, an toàn các loại rau, củ, quả trên thị trường, đặc biệt về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản, các chất cấm trong trồng trọt đối với những sản phẩm này. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm việc sử dụng salbutamol, vàng ô, kháng sinh trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến thực phẩm. Kiểm soát hiệu quả ATTP đối với các làng nghề sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; điều kiện vệ sinh, ATTP đối với hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát vệ sinh thú y.

+ Định kỳ, đột xuất lấy mẫu các loại thực phẩm thuộc ngành quản lý lưu thông trên thị trường kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng ATTP nhằm khuyến cáo cho người tiêu dùng và các cơ quan liên quan.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình VietGAP, các mô hình sản xuất an toàn khác và phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

- Chỉ đạo tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo đảm ATTP và triển khai ký cam kết bảo đảm ATTP.

- Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động kiểm soát A TTP trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.3. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị, thành:

+ Tăng cường triển khai các biện pháp kiểm tra lưu thông hàng hóa đảm bảo chất lượng và ATTP, trước mắt quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia, nước giải khát và sữa chế biến đúng quy định của pháp luật.

+ Kiểm soát ATTP đối với các làng nghề sản xuất, chế biến, kinh doanh ngành hàng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm vừa duy trì và phát triển nghề truyền thống, vừa bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

+ Xây dựng, triển khai các mô hình điểm kiểm soát ATTP tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại có kinh doanh thực phẩm.

- Chủ trì và phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh, từng bước kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu, thực phẩm giả, hàng kém chất lượng...

- Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực Chi cục Quản lý thị trường, từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý về ATTP theo nhiệm vụ được giao.

2.4. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các huyện, thị, thành nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về vi phạm ATTP, điều tra, xử lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ATTP theo quy định của pháp luật.

2.5. Sở Tài chính phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh phương án bố trí kinh phí cho công tác bảo đảm ATTP theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan. Trước mắt, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí tương ứng với số tiền xử phạt vi phạm hành chính về ATTP thuộc ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước cho công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật và xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn.

2.6. Sở Văn hoá, thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với các sở liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo thực phẩm của các đơn vị phát hành quảng cáo theo đúng nội dung đã được phê duyệt, bảo đảm thông tin quảng cáo chính xác, trung thực, khách quan, tránh gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng xấu trong xã hội.

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Cổng giao tiếp điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn, Đài truyền thanh truyền hình cấp huyện tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATTP.

2.8. Đài PT - TH tỉnh, Báo Phú Thọ mở chuyên trang, chuyên mục về ATTP; tuyên truyền đầy đủ các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ trong sản xuất, kinh doanh liên quan đến ATTP; phản ánh kịp thời về tình hình ATTP trên địa bàn. Thông tin rộng rãi, chính xác về các mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo ATTP; các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, các tổ chức/cá nhân vi phạm pháp luật về ATTP để người tiêu dùng biết.

2.9. Các sở, ban, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện tốt việc phối hợp bảo đảm ATTP. Đồng thời, tổ chức triển khai các biện pháp phù hợp để góp phần nâng cao chất lượng, ATTP trên địa bàn tỉnh.

3. UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm về bảo đảm ATTP trên địa bàn, xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điều hành.

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP; tổ chức, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP; ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn nhân lực cho công tác quản lý, bảo đảm ATTP trên địa bàn quản lý.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành ATTP của địa phương, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo; chủ động tổ chức lực lượng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP trên địa bàn.

- Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP của UBND cấp xã; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Lãnh đạo cấp xã, cấp huyện chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn.

- Tổ chức, triển khai quy hoạch các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương; xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác nông - thủy sản an toàn, quản lý ATTP theo chuỗi.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra liên ngành bảo đảm ATTP trên địa bàn quản lý; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục để chuyển đổi hành vi, tập quán lạc hậu, không bảo đảm ATTP. Tổ chức tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo đảm ATTP và triển khai ký cam kết bảo đảm ATTP. Hướng dẫn, yêu cầu và giám sát tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh công bố quy trình sản xuất, kinh doanh bảo đảm ATTP. Xác định việc bảo đảm ATTP là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa.

4. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác giám sát các hoạt động bảo đảm ATTP, đồng thời vận động nhân dân tham gia xây dựng, triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm tiên tiến bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cộng đồng.

5. Tổ chức thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức, nhiệm vụ, quyền hạn có kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng, một năm các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước bảo đảm an toàn thực phẩm Phú Thọ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước bảo đảm an toàn thực phẩm Phú Thọ 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước bảo đảm an toàn thực phẩm Phú Thọ 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước bảo đảm an toàn thực phẩm Phú Thọ 2016

           • 17/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực