Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng Hải Phòng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, TRẬT TỰ CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Năm 2016, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đã nỗ lực, cố gắng trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, thu được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục được giữ vững ổn định; tình hình trật tự công cộng, trật tự đô thị đã có những chuyển biến tích cực.

Trong năm 2017, thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai, hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm phát triển kinh tế, xã hội như: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, cầu Hoàng Văn Thụ, nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ…; trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng như: Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ VI, 62 năm giải phóng Hải Phòng, các hoạt động kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9,… Bên cạnh đó, lưu lượng hàng hóa thông qua cảng ngày càng tăng, chủ yếu được vận chuyển qua đường bộ, việc vận chuyển hàng hóa qua đường sắt, đường thủy vẫn còn hạn chế; sự gia tăng của phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố; tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, lập chợ cóc, chợ tự phát, vi phạm các quy định về trật tự xây dựng; tình trạng vi phạm về quảng cáo, rao vặt trái quy định,… là những nguyên nhân dự báo sẽ gây phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2016, nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát lòng đường, vỉa hè được giao quản lý, kịp thời phát hiện các hành vi phá hoại, làm hỏng hoặc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

- Chủ động rà soát các công trình, dự án, tiến độ thi công xây dựng trong đề án phát triển đô thị để làm tốt công tác tham mưu với thành phố trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đảm bảo các yêu cầu về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 14/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các giải pháp thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các nội dung chỉ đạo về việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”; quy hoạch bãi đỗ xe tại các công trình, dự án xây dựng.

2. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”; xử lý dứt điểm tình trạng xe khách vòng vo đón, trả khách, đậu, đỗ sai quy định; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tại các bến xe; phối hợp với lực lượng Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông chở vật liệu xây dựng chạy không đúng tuyến, luồng, phạm vi, thời gian quy định, không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng, quá tải, cồng kềnh,… gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức rà soát, kiểm tra các tuyến, địa bàn quản lý có các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự đường hè trên địa bàn; tăng cường các biện pháp công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giữ gìn trật tự đường hè, trọng tâm là các tuyến đường kiểu mẫu đảm bảo các tiêu chí tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, duy tu sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông đã hư hỏng, xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự công cộng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp chậm chễ tiến độ tái lập mặt đường, không có cảnh báo, hướng dẫn giao thông tại các công trình thi công theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố tiến hành khảo sát, nghiên cứu, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quy hoạch, tổ chức các bãi đỗ xe tĩnh tại các vị trí, địa điểm phù hợp trên địa bàn thành phố; chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng đậu, đỗ phương tiện dưới lòng đường, trên vỉa hè sai quy định.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Chủ động rà soát, kiểm tra các tuyến, địa bàn quản lý có các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn phụ trách; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức ra quân tăng cường các biện pháp công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, giữ gìn trật tự đường hè, trọng tâm là các tuyến đường kiểu mẫu trên địa bản quản lý đảm bảo các tiêu chí tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị, nhất là tình trạng lấn, chiếm lòng, lề đường để họp chợ, làm nơi kinh doanh, buôn bán, đậu, đỗ xe trái quy định, không để tái diễn; việc lắp đặt biển quảng cáo, lều bạt trái quy định, cây xanh, bụi rậm che khuất tầm nhìn là nguyên nhân gây nên các vụ tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.

- Chỉ đạo Ban quản lý các chợ có trách nhiệm tuyên truyền vận động người kinh doanh, tiểu thương, nhân dân chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị; tổ chức, sắp xếp địa điểm kinh doanh hợp lý, bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị; tiến hành rà soát các tụ điểm chợ cóc, chợ tự phát trên địa bàn quản lý, để chủ động phương án, giải quyết dứt điểm, xử lý các trường hợp vi phạm.

- Xử lý trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nếu để xảy ra phức tạp về tình hình trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn quản lý. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải khảo sát đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm, xung đột về giao thông, khắc phục những bất cập của hệ thống báo hiệu giao thông, lập hồ sơ đề nghị khắc phục những “điểm đen” tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

4. Công an thành phố

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự và lực lượng Cảnh sát khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi đặt biển quảng cáo, panô, áp phích,… che khuất tầm nhìn; lấn, chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để làm nơi họp chợ, mua bán, kinh doanh.

- Chỉ đạo Công an địa phương có kế hoạch phối hợp với lực lượng quản lý đô thị, dân phòng, bảo vệ dân phố,… ở địa phương làm công tác trật tự công cộng, trật tự đô thị.

5. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Xây dựng chương trình, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị bằng nhiều hình thức, nội dung gắn với việc thực hiện xây dựng thành phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” và các phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, tiêu chí gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị để các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị đảm bảo đường thông, hè thoáng, tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, văn minh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh về các quy định liên quan đến trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, đặc biệt là bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường giờ tan học; duy trì và phát triển mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe gắn máy đến trường và các vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông; xử lý các hàng quán tự phát xung quanh các trường học vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị làm ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sư phạm trong nhà trường.

7. Thành đoàn Hải Phòng

Phối hợp với Công an thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị cho thanh, thiếu niên, học sinh nhất là việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông tại các trường học trong giờ tựu trường, tan học, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các điểm công cộng …có ý thức tạo mỹ quan và nếp sống văn minh đô thị.

8. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra vị trí lắp đặt, hình thức, chất liệu, kiểu dáng bảng quảng cáo trong hành lang an toàn đường bộ, dải phân cách, cầu vượt dành cho người đi bộ, nhà chờ xe buýt, điểm trung chuyển xe buýt; bến xe, bãi xe đỗ xe,… không để ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, mỹ quan đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định.

9. Các Sở, ngành liên quan

Tập trung quán triệt, chỉ đạo các cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Chủ động hướng dẫn cho cán bộ, công nhân viên của cơ quan, đơn vị tuyên truyền tới người thân, gia đình chấp hành chấp hành tốt các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên chỉ đạo việc duy trì nhân rộng các mô hình tự quản trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; vận động đoàn viên, hội viên và người thân của họ tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; giám sát việc triển khai công tác này của các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị này; tăng cường giáo dục cán bộ, công nhân viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị…; không dừng, đỗ phương tiện giao thông lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhất là tại khu vực trụ sở cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc bao che cho các hành vi vi phạm.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố để theo dõi chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- UBATGTQG;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PT&THHP, Báo HP, Báo ANHP;
- CVP, các PCVP;
- Các phòng: XD,GT&CT, KTGSKT;
- CV: XD, GT, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2017
Ngày hiệu lực11/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/04/2017
        Ngày hiệu lực11/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng Hải Phòng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng Hải Phòng

             • 11/04/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/04/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực