Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học Hòa Bình 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 29 tháng 08 năm 2018

 

CHỈ THỊ

V NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2018 - 2019 TRÊN ĐA BÀN TNH HÒA BÌNH

Thực hin Chỉ thị số 2919/CT-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định về phân cấp quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị nêu trên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học trên địa bàn tỉnh trong năm học 2018-2019 và các năm học tiếp theo; tăng cường thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các nhà trường, đề cao vai trò của người đứng đầu gắn với trách nhiệm chất lượng giáo dục tại cơ sở; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên đối với hoạt động dạy và học trong các nhà trường để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

- Chủ động sắp xếp bố trí, đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên trong các nhà trường theo quy định; tuyệt đối không để tình trạng thiếu giáo viên xảy ra ở các cấp học, bậc học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và tại các điểm trường xa khu vực trung tâm và bậc học mầm non. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; từng bước thực hiện sắp xếp điều chỉnh đội ngũ giáo viên phù hợp với quy trường, lớp học, nhất là ở nhng trường, điểm trường thực hiện sáp nhập theo quy định.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất trường lớp học và các trang thiết bị đảm bảo chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục nói chung và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói riêng. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư về cơ sở vật chất trường lớp học, đầu tư xây dựng thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao, các trường mầm non ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh, nhà vệ sinh hư hỏng, xuống cấp ở một số cơ sở trường học, không đưa công trình nhà vệ sinh chưa đảm bảo vào sử dụng.

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo quy định. Nâng cao tỷ lệ học sinh học 2 bui/ngày, tỷ lệ học sinh tiểu học được học ngoại ngữ và tin học; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai chương trình, sách giáo khoa mới tại các địa phương. Thực hiện giáo dục hướng nghiệp theo hướng phải gắn với thực tiễn nhằm giúp học sinh nhận thức và định hướng lựa chọn đúng đắn về nghề nghiệp.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025 theo hướng đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, tích cực ng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, trong công tác dạy và học; tổ chức hoàn thiện và kết nối liên thông cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục, đảm bảo quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả.

- Tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; nghiên cứu thành lập mới và chuyển đi các trường phổ thông sang loại hình trường phổ thông dân tộc bán trú ở các địa phương có đủ điều kiện về tỷ lệ học sinh theo quy định. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện hưởng chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định.

2. Các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động, cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện Chỉ thị này. Hiệu trưởng các trường học chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tăng cường công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc và tng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng quý, 6 tháng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT Tnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tnh;
- Chánh, Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu; VT, TH (45).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2018
Ngày hiệu lực29/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học Hòa Bình 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học Hòa Bình 2018 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành29/08/2018
        Ngày hiệu lực29/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học Hòa Bình 2018 2019

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 nhiệm vụ chủ yếu năm học Hòa Bình 2018 2019

             • 29/08/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực