Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương năm 2018 thời tiết tiếp tục có diễn biến bất thường, cực đoan gây khó khăn trong việc quản lý, điều tiết các hồ chứa nước. Để bảo đảm an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh và thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi và các chủ hồ chứa:

- Tăng cường nhân lực quản lý có đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành các hồ chứa và phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình, xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn công trình, vận hành thử thiết bị cơ khí cửa van xả lũ, cống lấy nước; sửa chữa các hạng mục công trình xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố xong trước mùa mưa, lũ; lập phương án phòng, chống lụt, bão cho các công trình theo quy định; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống; trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý.

- Rà soát, bổ sung phương án bảo vệ công trình, bố trí người trực nghiêm túc, không để xảy ra hành vi xâm phạm trái phép công trình, đặc biệt tại các vị trí điều khiển vận hành cửa van tràn xả lũ, cống lấy nước.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn để thực hiện phương án điều tiết nước phù hợp, bảo đảm an toàn công trình, đồng thời tích đủ nước hợp lý để phục vụ sản xuất.

- Huy động mọi nguồn lực của địa phương để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn trước mùa mưa, lũ hàng năm. Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn.

- Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, trong thời gian mưa, lũ phải quan trắc, tính toán lưu lượng nước đến hồ để chủ động vận hành bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

- Thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đảm bảo an toàn đập năm 2017 và rà soát, bổ sung phương án chủ động phòng chống lũ lụt.

- Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, số liệu vận hành lên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thủy lợi, tại địa chỉ website: www.thuyloivietnam.vn

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định.

- Xây dựng và tổ chức diễn tập Phương án Phòng, chống lũ cho vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập đối với các hồ chứa lớn, có đông dân cư ở hạ lưu.

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình đang thi công xây dựng đảm bảo vượt lũ, chống lũ an toàn. Chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình đang thi công.

- Cập nhật và báo cáo thông tin vận hành các hồ chứa theo quy định cho Tổng cục Thủy lợi.

- Tham mưu UBND tỉnh việc tích nước và đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31/8/2018.

3. Sở Công Thương

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn hồ chứa thủy điện; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định.

- Xây dựng và tổ chức diễn tập Phương án Phòng, chống lũ cho vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập, có đông dân cư ở hạ lưu.

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình đang thi công xây dựng đảm bảo vượt lũ, chống lũ an toàn. Chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình đang thi công.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương trước ngày 31/8/2018.

4. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện.

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Phối hợp, tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; chủ động báo cáo kịp thời UBND tỉnh về các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chủ động trong công tác quản lý bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2018
Ngày hiệu lực24/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Bình Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành24/08/2018
        Ngày hiệu lực24/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Bình Định

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Bình Định

             • 24/08/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/08/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực