Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND thực hiện Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2015 -2016 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 2015 2016 tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGÀY TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG” NĂM HỌC 2015 - 2016

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGDĐT ngày 03/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, trong những năm học vừa qua, tỉnh Bình Phước đã thực hiện nghiêm túc nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Điển hình là: năm học 2014 - 2015, số trẻ 5 tuổi huy động ra lớp đạt 98,9%; số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 đạt 99,63%; tỷ lệ học sinh bỏ học chỉ còn 0,3%.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: việc vận động trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa chưa đạt yêu cầu; cơ sở vật chất trường lớp phục vụ cho việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi còn thiếu, nhất là ở những địa bàn đông dân cư, khu công nghiệp...

Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” trong năm học 2015 -2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ động, tích cực phát huy vai trò chủ đạo của ngành, phối hợp với các cấp, các ngành đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

b) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” (gọi tắt là Cuộc vận động) ở tất cả các địa phương, các cấp học.

c) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, cung cấp đủ sách giáo khoa, tập vở cho học sinh, đặc biệt thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá đối với học sinh đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện tốt nhất để các em đến trường đạt hiệu quả cao.

d) Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ, kỹ năng cho giáo viên; bố trí giáo viên hợp lý, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới.

e) Phối hợp với Sở Y tế thực hiện tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh hiểu biết về cách phòng, chống các dịch bệnh; quan tâm hơn nữa đến công tác y tế học đường và công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

g) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu UBND tỉnh khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

h) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc tổ chức trang trọng Lễ Khai giảng năm học mới và phát động đồng loạt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” vào ngày 05/9/2015.

i) Duy trì chế độ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 01/10/2015.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền kịp thời các nội dung của Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc

a) Tổ chức tuyên truyền, vận dụng nhiều hình thức trong hệ thống của tổ chức mình nhằm kêu gọi, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên và nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động và tạo điều kiện tốt nhất cho con em đến trường.

b) Vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ.

4. UBND các huyện, thị xã, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các địa phương

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, hỗ trợ học sinh thuộc diện chính sách để các cháu có điều kiện đến trường.

b) Tổ chức kiểm điểm các địa phương chưa thực hiện tốt, đánh giá kết quả Cuộc vận động và kết quả giáo dục - đào tạo năm học 2014 - 2015, từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động trong năm học 2015 -2016.

c) Xem xét, củng cố, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động để hoạt động có hiệu quả; phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn để việc theo dõi được sâu sát hơn.

d) Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các huyện, thị xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các xã, phường, thị trấn điều tra, nắm chính xác số trẻ trong độ tuổi, trẻ bỏ học để huy động ra lớp và ra lớp trở lại.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi đến các cấp, các ngành, và trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể nhân dân biết, hưởng ứng và thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TTTU, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Phòng VX, KTTH;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT (T-03 31/7/2015).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2015
Ngày hiệu lực04/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 2015 2016 tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 2015 2016 tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành04/08/2015
        Ngày hiệu lực04/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 2015 2016 tỉnh Bình Phước

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 2015 2016 tỉnh Bình Phước

              • 04/08/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/08/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực