Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 04 năm 2016

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI TNG ĐIU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIP VÀ THY SN NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Để đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện thành công Tổng điều tra; UBND tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của phương án và các quy trình áp dụng trong Tổng điều tra như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trong phạm vi địa phương mình quản lý theo đúng các quy trình hướng dẫn thực hiện, nội dung phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Trường hợp có sự thay đổi nhân sự trong Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực cấp huyện, Ban Chỉ đạo xã; yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực địa phương mình theo đúng nội dung công văn số 1084/BCĐTW-TTT ngày 28/12/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực các cấp.

3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, thị xã, Chủ tịch UBND thành phố Huế (không thành lập Ban Chỉ đạo TĐT) chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Chđạo Tổng điều tra cấp xã hoặc Chủ tịch UBND phường (không thành lập Ban Chỉ đạo TĐT) tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng cho các địa bàn điều tra thuộc địa phương mình quản lý. Đối tượng tuyển dụng làm điều tra viên và tổ trưởng cần được chọn theo địa bàn điều tra (thôn, ấp, bản); các tiêu chuẩn khác thực hiện theo đúng hướng dẫn của Phương án Tổng điều tra.

4. Cục Thống kê phối hp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), các cơ quan thông tin đại chúng: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế (VTV8), Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh,... mở đợt tuyên truyền sâu rộng phục vụ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

5. Cục Thống kê là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra theo đúng nội dung, yêu cầu. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Chỉ đạo xã và đội ngũ điều tra viên, tổ trưởng trực tiếp tham gia công tác Tổng điều tra tại địa bàn. Đảm bảo thống nhất việc tổ chức thực hiện đồng bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản vào thời điểm 01 tháng 7 năm 2016. Tiến hành kim tra, thanh tra, giám sát các nội dung công việc, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra.

6. Cục trưởng Cục Thống kê; Thủ trưởng các sở ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các đơn vị trang trại sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phương án Tổng điều tra kèm theo Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ TĐT TW (để báo cáo);
- Tổng cục Thống kê (để báo cáo);
- TV TU (đ báo cáo);
- TT HĐND tnh;
- UBMTTQVN tnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các s: KHĐT, TNMT, TT&TT, NNPTNT;
- Thành viên BCĐ tnh;
- Cục Thống kê tnh;
- UBND huyện, thị xã, TP Huế;
- BCĐ cấp huyện, thị xã;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Đài PTTH tnh;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu VT, KH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2016
Ngày hiệu lực07/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành07/04/2016
        Ngày hiệu lực07/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Thừa Thiên Huế 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Thừa Thiên Huế 2016

           • 07/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực