Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 8 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, về cơ bản các tổ chức đã chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật đất đai như đảm bảo đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan đến diện tích đất được giao, được thuê; quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền; ký hợp đồng thuê đất; sử dụng đất đúng mục đích đối với diện tích đất được giao, được thuê; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của chủ sử dụng đất đối với Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có các hành vi vi phạm về đất đai như: Triển khai dự án chậm so với tiến độ ghi trong dự án; không quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, cho thuê để người dân lấn chiếm đất; do sản xuất kinh doanh, đầu tư không hiệu quả nên nhà đầu tư bỏ dở dang dự án; sử dụng đất không đúng mục đích; các tổ chức thuê đất không trực tiếp sử dụng đất mà ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân khác như: hợp đồng liên kết, liên doanh hoặc hợp đồng cam kết hợp tác kinh doanh, giao mặt bằng để các tổ chức, cá nhân tự xây dựng, sản xuất kinh doanh trên đất và nộp khoản tiền lợi nhuận cố định hàng tháng cho tổ chức được nhà nước cho thuê đất, thực chất là cho thuê lại đất, tài sản trên đất và thu khoản tiền lợi nhuận cố định hàng tháng,…

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự trị an trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cấp trên trực tiếp. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt thanh tra, kiểm tra. Trong đó cần tập trung thanh tra, kiểm tra ở những địa bàn phức tạp, xảy ra nhiều vi phạm; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

1.2. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

1.3. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; thường xuyên kiểm tra và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cấp trên trực tiếp.

2. Các tổ chứcđơn vị, sử dụng đất

2.1. Tự kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai, như: Sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích; thực hiện dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ theo quy định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

2.2. Nghiêm cấm các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích trái pháp luật.

3. Đề nghị các huyện ủy, thành ủy

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai; quản lý trật tự xây dựng; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của nhà nước về quản  đất đai, quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng.

4. Cục thuế tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; truy thu đối với các đơn vị còn nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đến năm 2015; thực hiện tốt việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

5.1. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra toàn diện đối với các tổ chức, đơn vị được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất. Trong đó, tập trung thanh tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm như: Sử dụng đất không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ của dự án, chậm thực hiện nộp tiền thuê đất mà không được cấp có thẩm quyền cho phép...

5.2. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các đợt thanh tra, kiểm tra.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện, đảm bảo yêu cầu và tiến độ. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PTC UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Đ/c CVP; Đ/c Huy Anh - PCVP UBND tỉnh;
- Các cơ quan báo, đài của tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT - Hiệu 70 bản

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2015
Ngày hiệu lực04/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành04/08/2015
        Ngày hiệu lực04/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai Sơn La

              • 04/08/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/08/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực