Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác xử lý thu hồi tiền nợ thuế do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường công tác xử lý thu hồi tiền nợ thuế Vĩnh Long 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ THU HỒI TIỀN NỢ THUẾ

Thời gian qua nhiều Doanh nghiệp và hộ cá thể sản xuất kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, góp phần thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn không ít Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh chấp hành nghĩa vụ nộp thuế không nghiêm, nợ thuế kéo dài nhiều năm gây mất công bằng xã hội trong lĩnh vực nộp thuế. Tình hình nợ thuế diễn biến phức tạp, xu hướng ngày càng tăng cao, nợ thuế cuối tháng 9/2015 so với cuối năm 2014 tăng 19%, nợ thuế chủ yếu tập trung lĩnh vực kinh doanh xây dựng, kinh doanh bất động sản, gạch, gốm… Mặc dù ngành Thuế đã có nhiều giải pháp xử lý nợ thuế nhưng số nợ thuế dẫn ngày càng tăng cao có nguyên nhân: khách quan, chủ quan. Về chủ quan đó là sự kết hợp xử lý thu hồi nợ thuế giữa cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan tại địa phương chưa đồng bộ, chưa tích cực, thậm chí có trường hợp xử lý chưa kiên quyết, đúng Luật thuế dẫn đến hiệu quả đạt thấp.

Để khắc phục tình trạng nợ thuế nêu trên, chấn chỉnh kỷ cương pháp luật về thuế, thực hiện thu đúng, thu đủ, tạo sự công bằng trong nghĩa vụ nộp thuế của mọi tổ chức và cá nhân, tích cực góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các Tổ chức, Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ… (gọi chung là người nộp thuế) có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Ngoài các khoản thuế được miễn, giảm, gia hạn nộp theo luật định, người nộp thuế phải nêu cao ý thức nghĩa vụ nộp thuế, kịp thời kê khai tính thuế và nộp đầy đủ số thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định, không được để nợ thuế quá hạn (trên 90 ngày kể từ ngày có số thuế phải nộp).

2. Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương nhằm quản lý tốt mọi nguồn thu thuế, phí trên địa bàn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thuế, chống việc trốn thuế, gian lận thuế; Tập trung đẩy mạnh công tác xử lý thu hồi nợ thuế: Rà soát nắm chặt tình hình nợ, phân loại nợ, đối tượng nợ thuế, tích cực đôn đốc, vận động thu hồi nợ chưa quá hạn dưới 90 ngày, công khai thông tin những trường hợp nợ lớn, nợ chây ì, nợ quá hạn kéo dài lên trang thông tin điện tử ngành Thuế, các phương tiện thông tin đại chúng, hoàn tất đầy đủ hồ sơ và kiên quyết xử lý áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế đối với tổ chức, cá nhân có điều kiện nộp thuế nhưng cố tình để nợ, kéo dài thời gian nợ (nợ quá hạn trên 90 ngày), cố tình trốn tránh không hợp tác với cơ quan Thuế để giải quyết nợ thuế; Tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại với người nộp thuế nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm pháp luật về thuế.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chi cục Thuế, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan tại địa phương thường xuyên phối hợp quản lý tốt nguồn thu trên địa bàn, chống trốn thuế, gian lận thuế, tăng cường công tác chỉ đạo xử lý thu hồi nợ thuế, thực hiện thu đúng, thu đủ, công bằng và thu hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách hàng năm.

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương thực hiện theo Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16 của Luật Quản lý Thuế, phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ tích cực với Cục thuế tỉnh trong công tác quản lý thuế, tuyên truyền vận động thu thuế và xử lý thu hồi nợ thuế, như sau:

4.1. Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long thực hiện, đồng thời chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trích nộp 2% thuế giá trị gia tăng trước khi giải ngân đối với nhà thầu ngoài tỉnh thi công các công trình xây dựng có vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Cục thuế trong việc cưỡng chế thu hồi nợ thuế như: Cung cấp thông tin về tài khoản, trích tiền từ tài khoản của người nợ thuế nộp vào ngân sách Nhà nước.

4.2. Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng, các tổ chức tín dụng đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác cưỡng chế thu hồi nợ thuế thông qua việc cung cấp thông tin về tài khoản, tài sản thế chấp, trích tiền từ tài khoản của người nợ thuế có tại Ngân hàng, các tổ chức tín dụng theo Luật định.

4.3. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ ngành Thuế đảm bảo trật tự, an toàn trong công tác cưỡng chế nợ thuế; Theo dõi, rà soát những trường hợp nợ thuế lớn, nợ kéo dài. Nếu nợ thuế có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự thì khởi tố, điều tra truy tố xét xử đúng theo Luật định.

4.4. Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương và Giám đốc các Ban Quản lý dự án… trong phạm vi chức năng, quyền hạn tích cực phối hợp, hỗ trợ khi có yêu cầu của Cục thuế tỉnh trong công tác thu thuế và xử lý thu hồi nợ thuế.

4.5. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Cục thuế tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế, nêu gương điển hình người tốt, việc tốt về thuế và công khai thông tin những trường hợp nợ thuế lớn, nợ chây ì từ cơ quan Thuế cung cấp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ. VP. UBND tỉnh;
- Các Phòng NC;
- Lưu: VT, 6.03.06

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2015
Ngày hiệu lực20/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường công tác xử lý thu hồi tiền nợ thuế Vĩnh Long 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường công tác xử lý thu hồi tiền nợ thuế Vĩnh Long 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành20/10/2015
        Ngày hiệu lực20/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường công tác xử lý thu hồi tiền nợ thuế Vĩnh Long 2015

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 15/CT-UBND tăng cường công tác xử lý thu hồi tiền nợ thuế Vĩnh Long 2015

             • 20/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực