Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Phú Thọ 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp, công tác quy hoạch hệ thống kho, cửa hàng bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ. Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp khang trang, hiện đại, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn. Theo đó công tác quản lý thu thuế đã đạt được những kết quả nhất định, số thu nộp ngân sách của các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xăng, dầu tăng trưởng qua hàng năm. Tuy nhiên, tình trạng gian lận về đo lường số lượng, chất lượng, nguồn hàng cung cấp, vi phạm về hóa đơn và các hành vi mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối vẫn còn diễn ra gây thất thu ngân sách Nhà nước, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng trong kinh doanh xăng dầu; ý thức chấp hành pháp luật nhà nước về thuế của một số cơ sở kinh doanh còn thấp, vẫn còn hiện tượng một số cơ sở kinh doanh nhập xăng, dầu trôi nổi trên thị trường để kinh doanh; bán hàng không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai, nộp thuế theo quy định gây thất thu ngân sách nhà nước.

Để tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế; đảm bảo huy động đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định của pháp luật; tạo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh trong kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng mặt hàng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh:

- Tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh về các giải pháp, biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn phù hợp với chính sách thuế quy định từng thời kỳ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thông qua giải pháp niêm phong, kẹp chì đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng để các doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn biết và thực hiện về biện pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp niêm phong, kẹp chì đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, công an tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ đối với mặt hàng xăng, dầu lưu thông trên thị trường; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp lệ để trốn thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp, các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu, nhất là các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế trên địa bàn; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm, gian lận về đo lường, chất lượng, các vi phạm về an toàn phòng chống cháy nổ.

- Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trưởng chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng chuyên ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về: Điều kiện kinh doanh; thực hiện việc mua bán trong hệ thống phân phối; các quy định về bồn chứa, vận chuyển xăng, dầu và các quy định liên quan khác.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề về xăng dầu nhằm đưa hoạt động này dần đi vào nền nếp, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: số lượng, chất lượng, tình trạng hoạt động của thiết bị đong, đếm, bình đong đối chứng, hợp đồng đại lý với thương nhân cung cấp xăng dầu và các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Kiểm soát tốt nguồn gốc xăng dầu lưu thông trên thị trường; kiên quyết xử lý các hành vi mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thông qua giải pháp niêm phong, kẹp chì đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính:

Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng quản lý giá đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý giá; kiểm tra, kiểm soát tình hình giá cả đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu; xử lý các hành vi vi phạm về giá theo quy định của pháp luật.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng và các vi phạm khác theo thẩm quyền; thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định cột đo nhiên liệu (cột bơm) cho những cột bơm thuộc các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về đo lường, chất lượng cho người lao động tại các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

- Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thông qua giải pháp niêm phong, kẹp chì đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh:

- Phối hợp phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tuyên truyền rộng rãi về biện pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp niêm phong, kẹp chì đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật; nhất là các vi phạm về đo lường, chất lượng, an toàn phòng chống cháy nổ.

6. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ tại tất cả các cơ sở kinh doanh xăng, dầu; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; giải quyết các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thông qua giải pháp niêm phong, kẹp chì đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

7. Đối với cơ sở kinh doanh xăng, dầu:

- Doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu và thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu không được ký hợp đồng đại lý với các đại lý bán lẻ xăng dầu khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu và các đại lý bán lẻ xăng dầu phải thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ về ký hợp đồng làm tổng đại lý, làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu và làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

- Thực hiện đầy đủ và đúng quy định của Luật Kế toán và các quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu; khi bán xăng, dầu phải xuất đầy đủ hóa đơn theo quy định cho người tiêu dùng. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai thuế, nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được kiểm tra.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị:

- Chịu trách nhiệm, chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý phối hợp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

- Phối hợp với các sở, ngành làm tốt công tác quản lý quy hoạch xăng dầu. Rà soát lại hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh xăng dầu chưa đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hoặc chưa có trong quy hoạch được phê duyệt.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương cung cấp kịp thời thông tin có liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh xăng, dầu đóng tại địa bàn và cử lực lượng chức năng tham gia phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn khi có yêu cầu.

9. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Công Thủy

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2016
Ngày hiệu lực13/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Phú Thọ 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Phú Thọ 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHoàng Công Thủy
        Ngày ban hành13/10/2016
        Ngày hiệu lực13/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Phú Thọ 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu Phú Thọ 2017

           • 13/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực