Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2017 tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Phú Yên, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm gần đây, thuê bao di động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh luôn phát triển nhanh về số lượng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân lựa chọn dịch vụ viễn thông tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân; đồng thời góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Tuy nhiên, do việc cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường thông tin di động nên các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thường chạy theo kế hoạch phát triển số lượng thuê bao, chưa chú trọng đến việc quản lý thuê bao di động, nhất là thuê bao di động trả trước. Việc bán Sim di động đã kích hoạt sẵn tràn lan đã gây ra nhiều tác hại tiêu cực như: sử dụng SIM thuê bao di động trả trước để nhắn tin đe dọa, quấy rối, xúc phạm đến uy tín và danh dự của tổ chức, cá nhân; tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá cơ quan nhà nước gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên số…; gây mất an toàn, an ninh thông tin, làm cho thị trường dịch vụ thông tin di động trên địa bàn tỉnh phát triển không lành mạnh, thiếu tính bền vững.

Để chấn chỉnh tình trạng trên và nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (gọi tắt là Nghị định số 49/2017/NĐ-CP); UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kinh doanh, quản lý thuê bao di động trả trước theo đúng quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hiện hành.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí và các doanh nghiệp viễn thông tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chủ thuê bao di động trả trước thực hiện nghiêm túc các quy định về giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong sử dụng thuê bao di động trả trước.

c) Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ thuê bao di động trả trước cho công chức, viên chức của các Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã và thành phố.

d) Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ việc quản lý thuê bao di động trả trước tại các doanh nghiệp viễn thông, Chủ điểm cung cấp dịch vụ viễn thông được doanh nghiệp viễn thông ủy quyền trên địa bàn tỉnh. Đồng thời  tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo về giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, lưu giữ và sử dụng thuê bao di động trả trước trên địa bàn theo thẩm quyền và theo quy định.

đ) Là cơ quan Thường trực, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng, 12 tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Công Thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh các loại SIM thuê bao di động trả trước.

3. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng điện thoại di động trả trước vào các mục đích vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh - chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

b) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý dịch vụ thông tin di động trả trước; trao đổi thông tin trong việc rà soát, kiểm tra tính chính xác của thông tin mà người sử dụng giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; các giải pháp quản lý nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của mạng thông tin di động.

c) Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã và thành phố phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác quản lý thuê bao di động trả trước tại địa phương.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng chức năng liên quan có kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP cho nhân dân biết và thực hiện.

b) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc quản lý thuê bao di động trả trước tại địa phương.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp: Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP.

6. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên: Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, tăng cường tin bài trên các kênh thông tin về Nghị định số 49/2017/NĐ-CP để nhân dân biết và thực hiện.

7. Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh

a) Nghiêm túc thực hiện theo các quy định hiện hành; đồng thời, rà soát, tổ chức, sắp xếp, tuyên truyền các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông bao gồm các điểm của doanh nghiệp và các điểm được doanh nghiệp ủy quyền theo các quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP.

b) Có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời công tác quản lý thông tin thuê bao di động trả trước cho các cơ quan quản lý Nhà nước; cung cấp thông tin thuê bao di động trả trước phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý Nhà nước về lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu cũng như chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin và truyền thông.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu18/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2017
Ngày hiệu lực25/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu18/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành25/09/2017
        Ngày hiệu lực25/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 18/CT-UBND 2017 tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước Phú Yên

           • 25/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực