Chỉ thị 21/CT-UBND

Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội những tháng cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 quản lý bình ổn giá cả an toàn xã hội Tết Giáp Ngọ Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NHẰM BÌNH ỔN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ:

a) Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh nhất là về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, thành lập và giải thể doanh nghiệp, đất đai, tài nguyên, tiếp cận vốn, chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm, tăng lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường; chỉ đạo các cơ quan chức năng cũng như các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ động tính toán kế hoạch trực Tết, kế hoạch sản xuất, kinh doanh để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

b) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, thực hiện nghiêm các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết; có biện pháp bảo đảm đủ nguồn hàng nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhất thiết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, đến trật tự, an toàn xã hội trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

c) Chủ động ứng phó và có biện pháp khắc phục hậu quả với thiên tai, bão lũ; tổ chức tốt việc cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ kịp thời để nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, không để dân đói và có biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra.

d) Tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, tăng cường quản lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong việc tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm; bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ phục vụ an sinh xã hội.

đ) Thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ, chính sách đồng thời tổ chức tốt việc hỗ trợ lương thực, thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, đối tượng chính sách, người già, neo đơn trên địa bàn để mọi người đều no đủ, vui xuân đón Tết; vận động khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai bão lũ.

2. Sở Công Thương:

a) Theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có biện pháp điều hòa cung cầu trên phạm vi toàn Tỉnh; giám sát chặt chẽ việc cung ứng hàng hóa và bán giá bình ổn cho người dân.

b) Tổ chức tốt hệ thống phân phối, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt từ sản xuất đến tiêu dùng; có giải pháp tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, tham gia bình ổn giá, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân nhất là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng bị thiên tai với giá cả hợp lý và chất lượng tốt.

c) Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép nhất là ở những khu vực, địa bàn trọng yếu; quản lý, giám sát chặt chẽ và có biện pháp can thiệp kịp thời đối với các hành vi thu gom nông sản, thực phẩm trái quy định; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá nhằm thu lợi bất chính theo đúng quy định của pháp luật.

d) Chỉ đạo Công ty Điện lực Phú Yên rà soát kế hoạch cung ứng điện, đảm bảo đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ do chập điện tại các nơi công cộng, khu dân cư.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

a) Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của Tỉnh về quản lý giá. Kiểm soát chặt chẽ mức giá đối với hàng hóa mua sắm bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc được trợ giá, hàng hóa, dịch vụ công ích, các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá theo quy định.

b) Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế; tăng cường quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; rà soát, cắt giảm hoặc tạm ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực.

4. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh:

a) Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ; kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng dư nợ tín dụng ở mức hợp lý nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2013, đầu năm 2014;

b) Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh, kiểm soát nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

a) Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo lưu thông hàng hóa nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau quả... đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.

b) Triển khai hỗ trợ kịp thời giống cây trồng, vật nuôi và vắc xin, hóa chất sát trùng cho nhân dân các địa phương vùng thiên tai bão, lũ để nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và bảo đảm vệ sinh môi trường.

c) Có biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm; phòng, chống dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng một cách hiệu quả, kịp thời để không làm ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm.

d) Phối hợp với các địa phương rà soát các công trình đê điều, đập thủy lợi bị hư hỏng và có nguy cơ bị vỡ để có giải pháp xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại; tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa.

6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

a) Tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

b) Có biện pháp phòng, chống dịch bệnh phát sinh đối với vùng thiên tai bão, lũ; quản lý chặt chẽ giá thuốc, giá các dịch vụ y tế đồng thời có phương án đảm bảo đủ thuốc thiết yếu hỗ trợ phục vụ nhân dân vùng bão lũ, thiên tai.

c) Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, đảm bảo sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân đặc biệt trong trường hợp thương tích, tai nạn giao thông.

7. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

a) Chỉ đạo các đơn vị chức năng, các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa có biện pháp tổ chức vận chuyển, điều động, tăng cường phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo không có người dân nào không được về quê ăn Tết do không có tàu xe và hàng hóa thông suốt trong dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biển đảo; có giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc tại các vị trí giao thông trọng điểm; cứu hộ, cứu nạn kịp thời. b) Kiểm tra, rà soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông; kiên quyết không cho phép các phương tiện không đảm bảo chất lượng lưu thông trên đường; xử lý nghiêm các hành vi chèn ép, đầu cơ vé tàu, vé xe và đảm bảo vé tàu, vé xe đến đúng đối tượng có nhu cầu đi lại trong dịp Tết; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định.

8. Công an Tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

a) Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thường xuyên tổ chức các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu, các bến xe; nhà ga...; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội,... bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

b) Tăng cường phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ; xử lý nghiêm các vi phạm về buôn bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ; kiểm tra chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn cháy nổ đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm, khu đô thị, khu dân cư đông người.

c) Chỉ đạo lực lượng tại các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính.

10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác thông tin, kịp thời, chính xác và đúng quy định để nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các giải pháp, điều hành của Tỉnh.

11. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu21/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực12/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước

Download Văn bản pháp luật 21/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 quản lý bình ổn giá cả an toàn xã hội Tết Giáp Ngọ Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 quản lý bình ổn giá cả an toàn xã hội Tết Giáp Ngọ Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu21/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành12/12/2013
        Ngày hiệu lực12/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 quản lý bình ổn giá cả an toàn xã hội Tết Giáp Ngọ Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2013 quản lý bình ổn giá cả an toàn xã hội Tết Giáp Ngọ Phú Yên

           • 12/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực