Chỉ thị 23/CT-UBND

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 phòng chống tham nhũng Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN vẫn còn những hạn chế, tồn tại, đó là: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN chưa thường xuyên, việc triển khai thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn chậm, hiệu quả chưa cao; nhận thức trách nhiệm của một số tổ chức, người đứng đầu chưa cao, còn có biểu hiện nể nang, né tránh, để xảy ra tình trạng tham nhũng trong cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực phụ trách, một số cơ quan, đơn vị chấp hành chế độ thông tin, báo cáo chưa nghiêm; tình trạng tham nhũng được ngăn chặn một bước nhưng chưa được đẩy lùi đáng kể, còn để lại dư luận không tốt trong nhân dân.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh và tiếp tục triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN; tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN mới ban hành: Luật Phòng, chống tham nhũng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư Hướng dẫn số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013; Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các văn bản khác có liên quan về PCTN. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa xây dựng chuyên trang, chuyên mục về PCTN, phát trên kênh truyền hình của tỉnh và đăng tải trên Báo Thanh Hóa.

2. Chủ động xây dựng và hoàn thiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của cá nhân, đơn vị trực thuộc; phát huy vai trò của cán bộ, công chức trong công tác đấu tranh chống tham nhũng; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng đã phát hiện; bảo vệ, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh chống tham nhũng. Nghiêm cấm việc bưng bít thông tin, bao che, né tránh, xử lý sai vụ việc; người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp ủy, thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp trong trường hợp cơ quan, đơn vị mình vi phạm các quy định về PCTN và để xảy ra tham nhũng.

3. Các cơ quan có chức năng thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi tham nhũng theo thẩm quyền; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các vụ việc liên quan đến đối tượng tham nhũng theo quy định về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc PCTN. Thủ trưởng các cấp, các ngành chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN, minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm giải trình theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN; minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao để theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trnh n Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2013
Ngày hiệu lực12/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 phòng chống tham nhũng Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 phòng chống tham nhũng Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrịnh Văn Chiến
        Ngày ban hành12/12/2013
        Ngày hiệu lực12/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 phòng chống tham nhũng Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2013 phòng chống tham nhũng Thanh Hóa

           • 12/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực