Chỉ thị 27/CT-UBND

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/CT-UBND 2018 công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn Tết Nguyên đán Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ, BẢO VỆ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI VÀ CÁC SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ, LỄ HỘI LỚN NĂM 2019

Năm 2018, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững; không để đột biến, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế. Tuy nhiên, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên một số mặt còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan triệt để lợi dụng các sự kiện, kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng để xuyên tạc, kích động, kêu gọi biểu tình, gây rối, tuần hành trái pháp luật; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn nảy sinh nhiều vấn đề đáng quan tâm, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, hoạt động “tín dụng đen” đang có xu hướng phát triển; vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng xảy ra còn nhiều, ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là trong các dịp lễ, Tết năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, phát động Nhân dân tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quản lý, cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng, đồng thời lên án mạnh mẽ các hành vi trái pháp luật, thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng an ninh trật tự tại địa phương.

Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, không để sơ hở, thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động gây rối an ninh chính trị; quán triệt, yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện đúng quy định, quy trình trong công tác, vì nhân dân phục vụ; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, lôi kéo, móc nối hoạt động, nhất là trong các dịp Lễ lớn của đất nước.

Duy trì chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến, bảo vệ cơ quan, tăng cường khả năng, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là dịp lễ, Tết năm 2019; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân tiết kiệm, an toàn, không để xảy ra mua bán, vận chuyển, đốt pháo, cháy nổ nghiêm trọng.

2. Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Hải quan, Cục Thuế, Ngân hàng nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ huy động lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật hiệu quả, nhất là tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tệ nạn xã hội, “tín dụng đen”, đòi nợ kiểu xã hội đen, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, chống đầu cơ nâng ép giá, vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Tập trung triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, đối tượng hoạt động lưu động, tội phạm nổi lên trong các dịp lễ, tết.

Tăng cường nắm tình hình, bố trí cán bộ về địa bàn cơ sở kịp thời nắm bắt những mâu thuẫn, nguy cơ phát sinh “điểm nóng”, tội phạm để tham mưu, giải quyết triệt để, đúng quy định.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú; quản lý nhập cảnh, người nước ngoài; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ nảy sinh tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, PCCC.

3. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, các cơ quan, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai quyết liệt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; tập trung cao độ, thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông, xem đây là giải pháp cơ bản nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, không để tai nạn giao thông đường thủy nội địa xảy ra.

Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, người tham gia giao thông; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, nhất là các nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, làm cho hậu quả nghiêm trọng hơn; có phương án phân luồng, hạn chế ùn tắc giao thông, nhất là trong dịp lễ, tết; giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức thi công công trình không đúng phương án đã được phê duyệt; kiến nghị, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội chỉ đạo các cấp hội, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật và tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các dịp lễ, tết, diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh trong năm 2019.

5. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ Chỉ thị này, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, tham mưu công tác kiểm tra, chấn chỉnh, tổng hợp tình hình liên quan, hàng tháng có báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Công an tỉnh, BCHQS, BCH BĐBP tỉnh;
- Cục Thuế, Cục Hải quan, NHNN tỉnh;
- Các CQCM thuộc UBND tỉnh;
- Các đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thừa Thiên Huế, Đài TRT;
- VPUBND: CVP, PCVP, các CV, CTTĐT;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực13/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(23/12/2018)

Download Văn bản pháp luật 27/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 27/CT-UBND 2018 công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn Tết Nguyên đán Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/CT-UBND 2018 công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn Tết Nguyên đán Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành13/12/2018
        Ngày hiệu lực13/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (23/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 27/CT-UBND 2018 công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn Tết Nguyên đán Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/CT-UBND 2018 công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn Tết Nguyên đán Thừa Thiên Huế

              • 13/12/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/12/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực