Chỉ thị 27/CT-UBND

Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2013 phòng chống dịch bệnh an toàn thực phẩm dịp Tết Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Thực hiện Chỉ thị số 4313/CT-BNN-QLCL ngày 03/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; để chủ động trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; đôn đốc các cấp, các ngành trực thuộc tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm trên hệ thống truyền thanh với nội dung phù hợp, dễ hiểu để nhân dân biết và tự giác thực hiện.

- Tổ chức thanh, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Kiểm soát chặt chẽ việc chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch và kịp thời bao vây, khống chế không để lây lan ra diện rộng.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 05/2/2014 (báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan thường trực của Thành phố)

2. Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm để nhân dân biết và tự giác thực hiện.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y chuẩn bị đầy đủ, cung ứng kịp thời vật tư kỹ thuật, hóa chất tiêu độc, trang thiết bị bảo hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, bảo quản, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; phát huy vai trò của các chốt kiểm dịch động vật liên ngành của Thành phố và đội kiểm dịch cơ động. Duy trì trực đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của Thành phố 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình dịch bệnh.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Công bố công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND Thành phố trước ngày 15/02/2014.

3. Các sở, ban, ngành Thành phố.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành thành phố chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình kết quả thực hiện báo cáo UBND thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở: NN&PTNT, YT, CT, KH & ĐT, TN&MT, TC, GTVT, XD, VHTT&DL;
- Công an TP, Thanh tra TP, Hội nông dân TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&TH HN, báo HN mới, báo KT&DT;
- VP UBND: CVP, PVP N.N.Sơn, NNNT, VX, TH;
- Lưu: VT, NNNT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu27/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực10/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2013 phòng chống dịch bệnh an toàn thực phẩm dịp Tết Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2013 phòng chống dịch bệnh an toàn thực phẩm dịp Tết Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu27/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành10/12/2013
        Ngày hiệu lực10/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2013 phòng chống dịch bệnh an toàn thực phẩm dịp Tết Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2013 phòng chống dịch bệnh an toàn thực phẩm dịp Tết Hà Nội

             • 10/12/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/12/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực