Cục Quân y, Nguyễn Thọ Lộ, Không còn phù hợp

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.