Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Duy Trinh, Không còn phù hợp

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.