Thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Mai, Còn hiệu lực

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.