Văn bản khác, Lao động - Tiền lương, Tỉnh Bắc Kạn

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.

Cơ quan ban hành