Văn bản khác, Tỉnh Bắc Kạn, Nguyễn Vân Chi

Tìm thấy văn bản phù hợp.