Bộ máy hành chính, Tỉnh Bắc Kạn, Phan Thế Ruệ

Tìm thấy 2 văn bản phù hợp.