Văn bản khác, tỉnh Bắc Ninh, Không xác định

Tìm thấy văn bản phù hợp.

Cơ quan ban hành