Công văn 10119/VPCP-V.I

Công văn 10119/VPCP-V.I năm 2018 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10119/VPCP-V.I 2018 kiến nghị về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10119/VPCP-V.I
V/v thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có báo cáo, kiến nghị sau giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân (Báo cáo số 1516/BC-UBTP14 ngày 26 tháng 9 năm 2018; Văn bản số 1524/UBTP14 ngày 28 tháng 9 năm 2018, sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật tố tụng hành chính và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật tố tụng hành chính (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 959/VPCP-V.I ngày 26 tháng 01 năm 2018 và Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ v.v..)

b) Có các giải pháp tăng cường năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Xác định trách nhiệm, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính trái pháp luật là nguyên nhân phát sinh việc khiếu nại, khởi kiện.

c) Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ tham gia quá trình giải quyết vụ án hành chính và thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Biểu dương một số địa phương chấp hành nghiêm túc Luật tố tụng hành chính (Đồng Tháp, Tiền Giang...); yêu cầu một số tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Điện Biên, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Hải Dương v.v.. có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời việc chưa nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tham quá trình giải quyết vụ án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

d) Rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; chỉ đạo kiểm tra, xử lý trách nhiệm những cá nhân, tổ chức chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Đối với những bản án có khó khăn vướng mắc, phức tạp trong quá trình thi hành phải khẩn trương có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, không để kéo dài.

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng thời báo cáo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

2. Bộ Tư pháp:

a) Giúp Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chấp hành Luật tố tụng hành chính, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại Báo cáo số 1516/BC-UBTP14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thi hành án hành chính.

c) Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra công tác thi hành án hành chính, nhất là các địa phương có số lượng lớn các bản án hành chính phải thi hành, có nhiều vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

d) Rà soát, kiểm tra, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức trong việc để tồn đọng 32 bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thi hành; trao đổi với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành có liên quan có biện pháp giải quyết đối với bản án có khó khăn, vướng mắc, phức tạp trong quá trình thi hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

đ) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng kết, làm rõ những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục; rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đề xuất sửa đổi, bổ sung, khắc phục tình trạng quy định tản mạn ở nhiều văn bản hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thống nhất trong cả nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- TTg và các PTTg;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP (kèm Báo cáo số 1516/BC-UBTP14 ngày 26/9/2018, VB số 1524/UBTP14 ngày 28/9/2018 của UBTP);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, QHĐP, NC, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

Thuộc tính Công văn 10119/VPCP-V.I

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10119/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2018
Ngày hiệu lực17/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10119/VPCP-V.I

Lược đồ Công văn 10119/VPCP-V.I 2018 kiến nghị về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10119/VPCP-V.I 2018 kiến nghị về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10119/VPCP-V.I
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành17/10/2018
        Ngày hiệu lực17/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10119/VPCP-V.I 2018 kiến nghị về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10119/VPCP-V.I 2018 kiến nghị về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

           • 17/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực