Công văn 10343/CT-TTHT

Công văn 10343/CT-TTHT năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của quà tặng khách hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10343/CT-TTHT 2019 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của quà tặng khách hàng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10343/CT-TTHT
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào của quà tặng khách hàng

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; MST: 0102 886 450)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 135/MB-TCKT đề ngày 19/02/2019 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của quà tặng khách hàng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

+ Tại Khoản 5 Điều 14 hướng dẫn:

“Thuế GTGT: đu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sn xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phc v cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dch v chu thuế GTGT thì được khấu trừ.

+ Tại Khoản 7 Điều 14 hướng dẫn:

“7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dch v sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dch v không chu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khấu trừ, trừ các trường hợp sau:

a) Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh mua vào để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đ viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại hướng dẫn tại khoản 19 Điều 4 Thông tư này được khấu trừ toàn bộ;

b) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đến ngày khai thác đầu tiên hoặc ngày sản xuất đầu tiên được khu trừ toàn bộ.

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

+ Tại Khoản 2 Điều 1 hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT:

“...3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hn hợp, phân pht phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác... ”

+ Tại Khoản 7 Điều 3 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“...b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)... ”

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung trình bày tại công văn hỏi của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty kinh doanh các mặt hàng phân bón, hóa chất là sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa mà Công ty sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức nhằm phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế không được khấu trừ theo quy định.

Nếu còn ớng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế s 2 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc được biết và thực hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòn
g Kim tra 2; P. Pháp chế;
- Lưu: VT. TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Thuộc tính Công văn 10343/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10343/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2019
Ngày hiệu lực20/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(07/04/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10343/CT-TTHT 2019 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của quà tặng khách hàng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10343/CT-TTHT 2019 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của quà tặng khách hàng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10343/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành20/03/2019
        Ngày hiệu lực20/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (07/04/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10343/CT-TTHT 2019 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của quà tặng khách hàng Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10343/CT-TTHT 2019 khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của quà tặng khách hàng Hà Nội

            • 20/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực