Công văn 1040/TCHQ-GSQL

Công văn 1040/TCHQ-GSQL năm 2019 hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1040/TCHQ-GSQL 2019 chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1040/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 575/HQHP-GSQL ngày 11/01/2019 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêu vướng mắc về chuyn đi mục đích sử dụng đối với hàng hóa của DNCX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

- Đối với trường hợp của Công ty TNHH chế tạo máy EBA:

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam” được quy định là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Theo đó, việc sản phẩm sản xuất xuất khẩu được Công ty TNHH chế tạo máy EBA (là DNCX) bán cho đối tác nước ngoài và được đối tác nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa cho chính Công ty TNHH chế tạo máy EBA được nêu tại công văn số 575/HQHP-GSQL thì áp dụng theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng hướng dẫn Công ty thực hiện kê khai mã loại hình E42 - xuất khẩu sản phẩm của DNCX trên tờ khai xuất khẩu tại chỗ và kê khai mã loại hình G12 - tạm nhập máy móc thiết bị phục vụ dự án có thời hạn.

- Đối với trường hợp của Công ty TNHH máy văn phòng Kyocera:

Căn cứ theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 24/4/2018 của Bộ Tài chính thì “Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyn nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế: Người nhận chuyn nhượng phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế...”

Theo đó, việc sản phẩm xuất khẩu được Công ty TNHH máy văn phòng Kyocera (là DNCX) chuyển tiêu dùng nội bộ tại chính Công ty nêu tại công văn số 575/HQHP-GSQL căn cứ quy định nêu trên để thực hiện. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng hướng dẫn Công ty thực hiện kê khai mã loại hình A42 - chuyển tiêu thụ nội địa khác trên tờ khai thay đổi mục đích sử dụng.

2. Về chính sách thuế:

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì “Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyn từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;” không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Thuộc tính Công văn 1040/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1040/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2019
Ngày hiệu lực22/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(13/03/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1040/TCHQ-GSQL 2019 chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1040/TCHQ-GSQL 2019 chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1040/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành22/02/2019
        Ngày hiệu lực22/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (13/03/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1040/TCHQ-GSQL 2019 chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1040/TCHQ-GSQL 2019 chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

            • 22/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực