Công văn 10426/BYT-KCB

Công văn 10426/BYT-KCB năm 2015 về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh và đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10426/BYT-KCB phân tuyến chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2015


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10426/BYT-KCB
V/v áp dụng các quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và chuyển tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để thng nhất việc thực hiện các quy định pháp luật về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh và đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ ngày 01/01/2016, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Thông tư s 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đ thực hiện Điều 81 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, làm cơ sở ban hành danh mục k thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. Tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định tại Thông tư này gồm tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 và tuyến 4, làm cơ sở đ chuyn tuyến chuyên môn kỹ thuật nói chung giữa tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có hoặc không có khám bệnh, chữa bệnh BHYT) theo quy định của Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đối với khám bệnh, chữa bệnh BHYT, việc phân tuyến cơ sở khám bệnh, cha bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện thống nhất theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Thông tư này quy định cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương, áp dụng đối với khám bệnh, chữa bệnh BHYT (khác với phân tuyến chuyên môn kỹ thuật quy định tại Thông tư s 43/2013/TT-BYT) Một số trường hợp cụ thể mang tính đặc thù trong khám bệnh, cha bệnh BHYT khác với quy định của Thông tư số 14/2014/TT-BYT thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản nêu trên và ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn này để thống nhất thực hiện và chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc quyền quản lý, bảo đảm quyền và lợi ích của người bệnh BHYT./.

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (để báo cáo);
-
Bảo hiểm xã hội VN (để p/hợp chỉ đạo);
-
Các Thứ trưng (để p/hợp chỉ đạo);
-
VPB, TTrB, các Vụ, Cục, Tổng cục BYT;
-
Lưu: VT, KCB.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

 

Thuộc tính Công văn 10426/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10426/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2015
Ngày hiệu lực31/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10426/BYT-KCB phân tuyến chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10426/BYT-KCB phân tuyến chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10426/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành31/12/2015
        Ngày hiệu lực31/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10426/BYT-KCB phân tuyến chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10426/BYT-KCB phân tuyến chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2015

           • 31/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực