Công văn 10435/VPCP-KGVX

Công văn 10435/VPCP-KGVX năm 2014 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 2298/TTg-KGVX do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10435/VPCP-KGVX 2014 thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại 2298/TTg-KGVX


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10435/VPCP-KGVX
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 2298/TTg-KGVX.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 5054/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 11 tng 12 năm 2014 về việc Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn số 2298/TTg-KGVX ngày 14 tháng 11 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Tư pháp thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2298/TTg-KGVX ngày 14 tháng 11 năm 2014; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tổng thể việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chng ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan để có kiến nghị chung, bao quát; lập danh mục những văn bản cần sửa đổi, b sung, cơ quan chủ trì, thi điểm tiến hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để báo cáo);
-
Các Bộ: CA, YT, LĐTBXH;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, PL, TH;
-
Lưu: VT, KGVX(3), Vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Thuộc tính Công văn 10435/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10435/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2014
Ngày hiệu lực26/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10435/VPCP-KGVX 2014 thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại 2298/TTg-KGVX


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10435/VPCP-KGVX 2014 thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại 2298/TTg-KGVX
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10435/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành26/12/2014
        Ngày hiệu lực26/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10435/VPCP-KGVX 2014 thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại 2298/TTg-KGVX

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10435/VPCP-KGVX 2014 thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại 2298/TTg-KGVX

           • 26/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực