Công văn 1062/VPCP-CN

Công văn 1062/VPCP-CN năm 2018 về báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1062/VPCP-CN 2018 đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1062/VPCP-CN
V/v báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 13719/BGTVT-MT ngày 05 tháng 12 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 3121/BXD-KHCN ngày 26 tháng 12 năm 2017), Tư pháp (Công văn số 6632/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 12 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 76/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 04 tháng 01 năm 2017) và Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 922/BTNMT-TCMT ngày 19 tháng 01 năm 2018) về báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, bao gồm cả đánh giá tác động môi trường của Dự án phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg các PTTg;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KGVX, KTTH, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1062/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1062/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2018
Ngày hiệu lực30/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1062/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 1062/VPCP-CN 2018 đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1062/VPCP-CN 2018 đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1062/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành30/01/2018
        Ngày hiệu lực30/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1062/VPCP-CN 2018 đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1062/VPCP-CN 2018 đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao

              • 30/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực