Công văn 1072/GSQL-GQ2

Công văn 1072/GSQL-GQ2 năm 2019 về định mức thực tế của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1072/GSQL-GQ2 2019 về định mức thực tế của doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1072/GSQL-GQ2
V/v định mức thực tế của DNCX

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kyocera Việt Nam.
(Lô B-1, KCN Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Trả lời công văn số KVC/LGT-2603/CV1918 ngày 26/3/2019 của Công ty TNHH Kyocera Việt Nam về việc hướng dẫn khai báo định mức, báo cáo quyết toán cho vật tư tiêu hao, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại các vật tư tiêu hao để sử dụng mã loại hình A12 - nhập kinh doanh sản xuất hoặc mã loại hình E11 - nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài, E15 - nhập nguyên liệu của DNCX từ nội địa

Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu có trách nhiệm quản lý và theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng, xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị, sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công tiết kiệm được trong quá trình sản xuất theo quy định pháp luật trên hệ thống sổ kế toán theo các quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên Công ty có trách nhiệm phân loại, theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khu theo đúng quy định để đảm bảo sử dụng hàng hóa đúng mục đích khai báo. Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật về kế toán đối chiếu với mục đích sử dụng và quy trình sản xuất thực tế tại Công ty để phân loại và lựa chọn loại hình phù hợp.

2. Về định mức thực tế được quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT- BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại mẫu số 27 Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC (mẫu giấy số 16/ĐMTT/GSQL phụ lục V Thông tư số 39/2018/TT-BTC) đề nghị Công ty thực hiện đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Kyocera Việt Nam biết. Trường hợp có vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Thuộc tính Công văn 1072/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1072/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2019
Ngày hiệu lực04/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(18/05/2019)

Download Công văn 1072/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 1072/GSQL-GQ2 2019 về định mức thực tế của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1072/GSQL-GQ2 2019 về định mức thực tế của doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1072/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành04/04/2019
        Ngày hiệu lực04/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (18/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1072/GSQL-GQ2 2019 về định mức thực tế của doanh nghiệp chế xuất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1072/GSQL-GQ2 2019 về định mức thực tế của doanh nghiệp chế xuất

            • 04/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực