Công văn 10784/VPCP-CN năm 2017 triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 10784/VPCP-CN

Công văn 10784/VPCP-CN năm 2017 triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10784/VPCP-CN năm 2017 triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10784/VPCP-CN
V/v triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8346/BGTVT-ĐTCT ngày 27 tháng 7 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7202/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01 tháng 9 năm 2017), Tư pháp (văn bản số 2970/BTP-PLDSKT ngày 21 tháng 8 năm 2017), Tài chính (văn bản số 12036/BTC-QLG ngày 11 tháng 9 năm 2017) về việc triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương Bộ Giao thông vận tải và Nhà đầu tư Dự án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Dự án ETC) tiếp tục đàm phán với các Nhà đầu tư dự án giao thông đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT (Dự án BOT) để bổ sung các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ vào Dự án ETC nhằm đẩy nhanh việc áp dụng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, như lộ trình yêu cầu tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017, bảo đảm quyền lợi giữa nhà đầu tư Dự án BOT và nhà đầu tư Dự án ETC. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên trong quá trình triển khai Dự án ETC.

2. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, xác định doanh thu hoàn vốn cho dự án ETC từ phần chênh lệch giữa mức khoán chi phí tổ chức, quản lý thu giá quy định trong hợp đồng BOT sau khi trừ đi giá trị quyết toán chi phí thực tế tổ chức thu hàng năm của Dự án BOT. Trường hợp áp dụng các biện pháp nêu trên vẫn chưa bảo đảm tính khả thi của Dự án ETC, Bộ Giao thông vận tải đánh giá kỹ hiệu quả của việc áp dụng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; nếu làm tăng hiệu quả tổng thể của Dự án BOT, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tài chính phương án sử dụng một phần tăng thu hàng năm giữa doanh thu giá dịch vụ thực tế so với doanh thu dự kiến theo phương án tài chính của Dự án BOT để bổ sung phần thiếu hụt nguồn thu giá dịch vụ của Dự án ETC.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, làm rõ mức chi phí tổ chức, quản lý thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (lưu ý làm rõ chi phí tổ chức thu đối với từng khâu trong hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; chi phí quản lý, giám sát, hậu kiểm...); ban hành mức chi phí tổ chức, quản lý thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để áp dụng thống nhất đối với tất cả các Dự án BOT trong cả nước theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, nhà đầu tư hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và nhà đầu tư các Dự án BOT.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC, TTTT, KHCN;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 10784/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10784/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2017
Ngày hiệu lực10/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(13/10/2017)

Download Công văn 10784/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 10784/VPCP-CN năm 2017 triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10784/VPCP-CN năm 2017 triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10784/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành10/10/2017
        Ngày hiệu lực10/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (13/10/2017)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10784/VPCP-CN năm 2017 triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10784/VPCP-CN năm 2017 triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

             • 10/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực