Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT

Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT năm 2013 thực hiện Nghị định 100/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT năm 2013 quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11211/BGTVT-KCHTGT
V/v: Thực hiện Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ KCHTGT đường bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2013.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013.

Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Giao thông vận tải xây dựng các văn bản và các nội dung khác có liên quan để hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Các vụ: PC, KHĐT, ATGT, VT, TC, MT;
- Thanh tra Bộ;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Các Cục: ĐSVN. ĐTNĐ VN;
- Trung tâm CNTT (đăng Website Bộ);
- Lưu: VT, KCHTGT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Thuộc tính Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11211/BGTVT-KCHTGT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2013
Ngày hiệu lực21/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Lược đồ Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT năm 2013 quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT năm 2013 quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11211/BGTVT-KCHTGT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành21/10/2013
        Ngày hiệu lực21/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT năm 2013 quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT năm 2013 quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

             • 21/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực