Công văn 1131/GSQL-GQ3

Công văn 1131/GSQL-GQ3 năm 2015 thực hiện Quyết định 2495/QĐ-TCHQ giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1131/GSQL-GQ3 giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vào ra khu vực giám sát hải quan 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1131/GSQL-GQ3
V/v thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 của Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Điều 41 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 năm 2014, Điều 34 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 về việc ban hành Quy trình thí điểm thực hiện giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại Cảng Nam Hải Đình Vũ thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng; đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung liên quan.

2. Đ nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để người khai khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khu đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực giám sát hải quan tại Cảng Nam Hải Đình Vũ thuộc Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-TCHQ nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 1131/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1131/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2015
Ngày hiệu lực28/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước

Lược đồ Công văn 1131/GSQL-GQ3 giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vào ra khu vực giám sát hải quan 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1131/GSQL-GQ3 giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vào ra khu vực giám sát hải quan 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1131/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành28/09/2015
        Ngày hiệu lực28/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1131/GSQL-GQ3 giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vào ra khu vực giám sát hải quan 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1131/GSQL-GQ3 giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vào ra khu vực giám sát hải quan 2015

           • 28/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực