Công văn 11312/TCHQ-TXNK

Công văn 11312/TCHQ-TXNK năm 2016 về thông quan hàng hóa lô hàng xe ô tô vận chuyển thiết bị di động và mẫu môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11312/TCHQ-TXNK thông quan lô hàng xe ô tô vận chuyển thiết bị di động mẫu môi trường 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11312/TCHQ-TXNK
V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc tế.
(69 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1575/AIC ngày 23/11/2016 của Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc tế về đề nghị ân hạn thuế lô hàng xe ô tô vận chuyển thiết bị di động và mẫu môi trường để cung cấp cho Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều 20 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh quốc phòng:

“2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:

a) Hàng hóa thuộc kế hoạch nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Hồ sơ miễn thuế, gồm:

a) Công văn đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền, phân cấp theo Mẫu số 03a tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này (đối với trường hợp miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan) hoặc Mẫu số 03b tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này (đối với trường hợp đề nghị miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan): 01 bản chính.

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

c) Hợp đồng ủy thác nhập khẩu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa theo văn bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu, trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, đấu thầu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.

4. Thủ tục miễn thuế:

...

b) Trường hợp đề nghị miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan:

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoặc đơn vị được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế đến Tổng cục Hải quan. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng...”

- Tại điểm đ khoản 1 Điều 34 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “đ. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa nộp thuế, trong thời gian chờ làm thủ tục xét miễn, miễn thuế, không thu thuế được thông quan trong trường hợp sau:

đ.1) Hàng hóa phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, nộp đủ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật (nếu có)...;”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc tế nhập khẩu hàng hóa theo gói thầu số 3 theo Quyết định số 301/QĐ-BCA-V22 ngày 22/1/2016 của Bộ Công an để phục vụ an ninh, là xe ô tô vận chuyển thiết bị di động và mẫu môi trường cung cấp cho Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, đáp ứng đầy đủ hồ sơ nhập khẩu theo quy định và nộp đủ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, các loại thuế khác theo quy định của pháp luật thì trong thời gian chờ làm thủ tục miễn thuế, Công ty được thông quan lô hàng 25 xe ô tô vận chuyển thiết bị di động và mẫu môi trường thuộc tờ khai số 101097857828 ngày 26/10/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cảng Đình Vũ (Cục Hải quan TP. Hải Phòng). Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an phải có văn bản cam kết nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông quan mà Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc tế chưa nộp đầy đủ hồ sơ miễn thuế hoặc không đủ điều kiện miễn thuế thì Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công ty có trách nhiệm nộp đủ thuế nhập khẩu và các loại thuế khác, tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc tế biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Thuộc tính Công văn 11312/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11312/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2016
Ngày hiệu lực01/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước

Lược đồ Công văn 11312/TCHQ-TXNK thông quan lô hàng xe ô tô vận chuyển thiết bị di động mẫu môi trường 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11312/TCHQ-TXNK thông quan lô hàng xe ô tô vận chuyển thiết bị di động mẫu môi trường 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11312/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành01/12/2016
        Ngày hiệu lực01/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 11312/TCHQ-TXNK thông quan lô hàng xe ô tô vận chuyển thiết bị di động mẫu môi trường 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 11312/TCHQ-TXNK thông quan lô hàng xe ô tô vận chuyển thiết bị di động mẫu môi trường 2016

            • 01/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực