Công văn 11613/VPCP-QHQT

Công văn 11613/VPCP-QHQT năm 2017 về Chính phủ Cô-oét viện trợ cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực Miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11613/VPCP-QHQT 2017 Chính phủ Cô-oét viện trợ địa phương ảnh hưởng bão lụt Miền Trung


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11613/VPCP-QHQT
V/v Chính phủ Cô-oét viện trợ cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực Miền Trung

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8732/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 10 năm 2017 về chủ trương tiếp nhận nguồn viện trợ của Chính phủ Cô-oét cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực miền Trung, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận khoản viện trợ 225.000 USD của Chính phủ Cô-oét viện trợ cho địa phương ảnh hưởng bão lụt khu vực miền Trung năm 2016.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan đánh giá thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ và thống nhất lựa chọn một số tỉnh miền Trung để tiếp nhận nguồn viện trợ trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 17 tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN
, PCN Nguyễn Cao Lục, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN, KTTH; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3), NL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11613/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11613/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11613/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 11613/VPCP-QHQT 2017 Chính phủ Cô-oét viện trợ địa phương ảnh hưởng bão lụt Miền Trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11613/VPCP-QHQT 2017 Chính phủ Cô-oét viện trợ địa phương ảnh hưởng bão lụt Miền Trung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11613/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 11613/VPCP-QHQT 2017 Chính phủ Cô-oét viện trợ địa phương ảnh hưởng bão lụt Miền Trung

              Lịch sử hiệu lực Công văn 11613/VPCP-QHQT 2017 Chính phủ Cô-oét viện trợ địa phương ảnh hưởng bão lụt Miền Trung

              • 31/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực