Công văn 11825/VPCP-KGVX

Công văn 11825/VPCP-KGVX năm 2017 về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11825/VPCP-KGVX 2017 lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia Chiến thắng Đăk Tô


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11825/VPCP-KGVX
V/v chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 4484/BVHTTDL-DSVH ngày 20 tháng 10 năm 2017 và của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chủ trì lập Quy hoạch tổng thể Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thng Đăk Tô - Tân Cảnh (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch và Đ án Quy hoạch tổng thể Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) theo quy định hiện hành; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg (để báo cáo);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, XD, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, QHĐP, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3), PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11825/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11825/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11825/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 11825/VPCP-KGVX 2017 lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia Chiến thắng Đăk Tô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11825/VPCP-KGVX 2017 lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia Chiến thắng Đăk Tô
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11825/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 11825/VPCP-KGVX 2017 lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia Chiến thắng Đăk Tô

              Lịch sử hiệu lực Công văn 11825/VPCP-KGVX 2017 lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia Chiến thắng Đăk Tô

              • 06/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực