Công văn 120/VPCP-CN

Công văn 120/VPCP-CN năm 2018 về nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 120/VPCP-CN 2018 nghiên cứu ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/VPCP-CN
V/v nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;

Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 17180/BTC-HCSN ngày 19 tháng 12 năm 2017) về việc báo cáo thực hiện Thông báo số 483/TB-VPCP ngày 13/10/2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đ kinh doanh, bảo đảm tuân thủ đúng Nghị quyết s 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 120/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu120/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 120/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 120/VPCP-CN 2018 nghiên cứu ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 120/VPCP-CN 2018 nghiên cứu ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu120/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 120/VPCP-CN 2018 nghiên cứu ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 120/VPCP-CN 2018 nghiên cứu ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

             • 04/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực