Công văn 12257/VPCP-NN

Công văn 12257/VPCP-NN năm 2017 về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến việc đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2014-2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12257/VPCP-NN 2017 giám sát thực hiện pháp luật về đất đai về đo đạc bản đồ địa chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12257/VPCP-NN
V/v báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến việc đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2014-2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

Về đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tại Công văn số 271/BC-ĐĐBQH ngày 17 tháng 10 năm 2017 về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến việc đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2014-2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, trả lời những kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre nêu tại công văn trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
-
Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh B
ến Tre;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ PL, TH, QHĐP;
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3
b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12257/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12257/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12257/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 12257/VPCP-NN 2017 giám sát thực hiện pháp luật về đất đai về đo đạc bản đồ địa chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12257/VPCP-NN 2017 giám sát thực hiện pháp luật về đất đai về đo đạc bản đồ địa chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12257/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12257/VPCP-NN 2017 giám sát thực hiện pháp luật về đất đai về đo đạc bản đồ địa chính

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12257/VPCP-NN 2017 giám sát thực hiện pháp luật về đất đai về đo đạc bản đồ địa chính

              • 16/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực