Công văn 12710/VPCP-ĐMDN

Công văn 12710/VPCP-ĐMDN năm 2018 về rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chuyển thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12710/VPCP-ĐMDN 2018 rà soát đơn vị sự nghiệp Hà Tĩnh chuyển thành công ty cổ phần


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12710/VPCP-ĐMDN
V/v rà soát danh mục ĐVSNCL trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh chuyển thành CTCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (các công văn: số 5473/UBND-KT1 ngày 12 tháng 9 năm 2018, số 7632/UBND-KT1 ngày 4 tháng 11 năm 2018, số 3071/UBND-KT1 ngày 30 tháng 5 năm 2018 và số 2388/UBND-KT1 ngày 02 tháng 5 năm 2018) và ý kiến các Bộ: Tài chính (các công văn: số 12425/BTC-TCDN ngày 10 tháng 10 năm 2018, số 7069/BTC-TCDN ngày 14 tháng 6 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7294/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 10 năm 2018, số 4031/BKHĐT-PTDN ngày 14 tháng 6 năm 2018), Tư pháp (công văn số 3803/BTP-PLDSKT ngày 8 tháng 10 năm 2018), Nội vụ (công văn số 5142/BNV-TCBC ngày 17 tháng 10 năm 2018) trình Thủ tướng Chính phủ về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh:

1. Chịu trách nhiệm về nội dung rà soát danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hóa giai đoạn 2018-2020.

2. Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại, giảm đầu mối, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Xây dựng phương án tự chủ theo hướng chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm một phần chi thường xuyên sang bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên để đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021 - 2025; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: KH&ĐT
, TC, TP, NV.
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH, NN, CN, PL, TCCV;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Thuộc tính Công văn 12710/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12710/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2018
Ngày hiệu lực29/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(08/01/2019)

Download Công văn 12710/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 12710/VPCP-ĐMDN 2018 rà soát đơn vị sự nghiệp Hà Tĩnh chuyển thành công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12710/VPCP-ĐMDN 2018 rà soát đơn vị sự nghiệp Hà Tĩnh chuyển thành công ty cổ phần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12710/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành29/12/2018
        Ngày hiệu lực29/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (08/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 12710/VPCP-ĐMDN 2018 rà soát đơn vị sự nghiệp Hà Tĩnh chuyển thành công ty cổ phần

             Lịch sử hiệu lực Công văn 12710/VPCP-ĐMDN 2018 rà soát đơn vị sự nghiệp Hà Tĩnh chuyển thành công ty cổ phần

             • 29/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực