Công văn 13/BXD-QLN

Công văn 13/BXD-QLN năm 2018 về nội dung liên quan đến diện tích quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13/BXD-QLN 2018 diện tích quỹ đất đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 1294/SXD-QLXD ngày 12/12/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1294/SXD-QLXD ngày 12/12/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, đề nghị có ý kiến về nội dung liên quan đến diện tích quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án nhà ở xã hội được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, thì chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại.

Trường hợp dự án nhà ở xã hội có diện tích đất để xây dựng nhà ở là 88.181,2 m2 thì chủ đầu tư dự án được dành 20% diện tích quỹ đất này (tương ứng với 17.636,24 m2) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả văn bản số 1294/SXD-QLXD ngày 12/12/2017 của Sở Xây dựng Trà Vinh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

Thuộc tính Công văn 13/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2018
Ngày hiệu lực18/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 13/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 13/BXD-QLN 2018 diện tích quỹ đất đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13/BXD-QLN 2018 diện tích quỹ đất đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trọng Ninh
        Ngày ban hành18/01/2018
        Ngày hiệu lực18/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13/BXD-QLN 2018 diện tích quỹ đất đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13/BXD-QLN 2018 diện tích quỹ đất đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại

             • 18/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực