Công văn 130/TTg-NN

Công văn 130/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 130/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Th
ái Bình.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 275/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 01 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 131,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông v
n tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 130/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu130/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2019
Ngày hiệu lực31/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(08/03/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 130/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 130/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu130/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành31/01/2019
        Ngày hiệu lực31/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (08/03/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 130/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Bình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 130/TTg-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Thái Bình

             • 31/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực