Công văn 13015/VPCP-CN

Công văn 13015/VPCP-CN về báo cáo thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13015/VPCP-CN 2017 hướng dẫn báo cáo thông tin kinh tế xã hội phản ánh trên báo chí


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13015/VPCP-CN
V/v báo cáo một số thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 12288/BGTVT-VP ngày 31 tháng 10 năm 2017) về một số thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ đã xem xét nội dung báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên về một số thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017 (gồm: Tư vấn Egis International của Pháp đề xuất tạo hành lang đường thủy Đông-Tây và Nam-Bắc; nếu tất cả các dự án sân bay, cảng được phê duyệt, Việt Nam sẽ có hệ thống sân bay và cảng nước sâu nhiều nhất thế giới; việc kêu gọi đầu tư dự án sân bay An Giang và việc mua bán thông tin cá nhân, gần đây là mua bán thông tin hành trình chuyến bay nội địa).

2. Giao Bộ Giao thông vận tải:

a) Tiếp tục tổ chức rà soát, hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải hàng không đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có cảng hàng không sân bay; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng sân bay An Giang phù hợp với quy hoạch phát triển cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

b) Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng hệ thống cảng biển; đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải để đảm bảo phát triển hệ thống cảng biển bền vững.

3. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh các vụ việc khai thác, sử dụng trái pháp luật thông tin về nhân thân hành khách đi tàu bay tại Việt Nam; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, T
GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, NC, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13015/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13015/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực06/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13015/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 13015/VPCP-CN 2017 hướng dẫn báo cáo thông tin kinh tế xã hội phản ánh trên báo chí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13015/VPCP-CN 2017 hướng dẫn báo cáo thông tin kinh tế xã hội phản ánh trên báo chí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13015/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực06/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 13015/VPCP-CN 2017 hướng dẫn báo cáo thông tin kinh tế xã hội phản ánh trên báo chí

              Lịch sử hiệu lực Công văn 13015/VPCP-CN 2017 hướng dẫn báo cáo thông tin kinh tế xã hội phản ánh trên báo chí

              • 06/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực