Công văn 13586/TCHQ-TXNK

Công văn 13586/TCHQ-TXNK năm 2014 về miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13586/TCHQ-TXNK năm 2014 miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13586/TCHQ-TXNK
V/v miễn tiền chậm nộp tiền thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng Công ty 319.
(Số 63 Lê Văn Lương-Trung Hòa-Cầu Giấy-TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1339/TTr-TCT319 ngày 27/10/2014 của Tổng Công ty 319 về việc đề nghị miễn khoản nợ tiền chậm nộp tiền thuế GTGT của Công ty 496 phát sinh khi Tổng Công ty 319 nộp thay (sau sáp nhập). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 106 được bổ sung, sửa đổi tại khoản 32 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản Lý thuế thì: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày”.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 131 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì một trong các trường hợp người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp là: “Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;”

Theo các quy định dẫn trên, khoản tiền chậm nộp tiền thuế GTGT nêu trên không thuộc đối tượng được miễn chậm nộp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản Lý thuế: “Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”. Đề nghị Tổng Công ty 319 nộp đủ tiền chậm nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty 319 được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 13586/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13586/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2014
Ngày hiệu lực07/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước

Lược đồ Công văn 13586/TCHQ-TXNK năm 2014 miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13586/TCHQ-TXNK năm 2014 miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13586/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành07/11/2014
        Ngày hiệu lực07/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13586/TCHQ-TXNK năm 2014 miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13586/TCHQ-TXNK năm 2014 miễn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng

           • 07/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực